Skånland kommune

Det området som i dag utgjør Skånland kommune, har vært delt mellom to prestegjeld. Den vestre delen (Evenskjer og omland) lå i Trondenes  prestegjeld, og den østre delen (Grov og omland) lå i Ibestad prestegjeld.

MIKROFILM

KIRKEBØKER

Under Trondenes:

  1  1744-1777 PF 466                           Originalen defekt
  2  1751-1781 PF 466PF 467
  3  1783-1803 PF 467
  5  1804-1820 PF 467
  6  1821-1827 PF 467
  7  1827-1841 PF 467PF 468
  8  1835-1840 PF 468                             Kun dåp og vigsler
  9  1841-1852 NM 119
11  1853-1863 NM 119
12  1863-1870 NM 120
13  1870-1877 NOR1 331
14  1878-1889 NOR1 331NOR1 332      Dåp og konfirmasjon
15  1878-1889 NOR1 332                        Vigsel, døde
16  1890-1898 NOR1 332NOR1 333

Under Ibestad:

  2  1751-1775 PF 471
  3  1776-1801 PF 471PF 472
  4  1801-1824 PF 472
  5  1825-1836 PF 472
  6  1836-1850 PF 472PF 473             Døpte kun til 1847
  7  1847-1850 PF 474                          Døpte
  8  1850-1859 NM 3NM 4
  9  1859-1868 NM_4    
10  1869-1878 NOR1 319NOR1 320
11  1880-1889 NOR1 320

KLOKKERBØKER

Under Ibestad:

  1  1776-1808 PF 473
  -  1809-1820 (lakune)
  2  1821-1833 PF 473PF 474
  3  1833-1852 PF 474
  4  1852-1860 PF 475
  5  1860-1871 PF 475
  6  1871-1879 PF 476
  7  1879-1889 NM 4NM 5
  8  1890-1903 NM 5
  9  1902-1914 NOR1 320NOR1 321

Under Trondenes:

  1  1779-1794 PF 468
  2  1795-1818 PF 468PF 469
  3  1820-1834 PF 469
  5  1834-1844 PF 469
  6  1845-1855 PF 469PF 470
  7  1855-1862 PF 470
  8  1863-1869 PF 470
  9  1870-1876 PF 470PF 471
10  1878-1890 NM 15
11  1891-1906 NOR1 333
12  1907-1916 NOR1 333NOR1 334

FOLKETELLING

Under Trondenes:

1865               HF 145
1875               NM 24NM 26
1900               NM 47NM 49

Under Ibestad:

1805               NM 97        Astafjord menighed
1825               NOR1 949
1846               NOR1 950
1865               HF 145
1875               NM 27
1900               NM 53

SORENSKRIVERENS OVER- OG FORMYNDERRULLER

1854-1898      NM 95NM 96

MILITÆRE RULLER

1804              NM 92NM 93

SORENSKRIVERENS RULLER OVER FRAVÆRENDE ARVINGERS MIDLER

1886-1894      NM 96

PROSTENS OVERFORMYNDERPROTOKOLLER, -REGNSKAP OG SKIFTEDESIGNASJONER

1788-1817     NM 97

MIKROFILMKORT

FOLKETELLING

Trondenes

1801           1 kort

Under Ibestad:

Astafiord

1801           1 kort

1846           7 kort

TRYKT/AVSKRIFT

FOLKETELLINGER OG MANNTALL

Folketeljing   1801  Astafiord
Folketellinga 1801 Trondenæs
Folketellinga 1825 Ibestad
Folketellinga 1865 Trondenes
Folketellinga 1865 Ibestad
Folketellinga 1875 Trondenes
Folketellinga 1875 Ibestad
Folketellinga 1900 Trondenes
Folketellinga 1900 Ibestad

Under Ibestad:

Manntallet 1666 over Astafjord prestegjeld

Senjen fogderi: folketælling 1701

Tabell over saa vel mand- som qvinde kiønnet..... Ibestad sogn eller præstegield ... 1769

 

Under Trondenes:

Mandtall over ... Tronæs meenighed ... 1770

DIGITALARKIVET

 

Søk i kirkebøker og folketellinger hos Digitalarkivet.

 

RHD (REGISTRERINGSSENTRAL FOR HISTORISKE DATA)
 

Søk i folketellinger og kirkebøker

 

HISTORISK BEFOLKNINGSREGISTER

 

Søk i nettstedet

 

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Lysaker, Trygve, n.
Trondenes bygdebok. - Harstad : Trondenes bygdeboknemnd, 1956-58. - 4 b. : ill.
B. 1: Gårdshistorie for Skånland herred. 
B. 2: Gårdshistorie for Sandtorg herred. 
B. 3: Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad.
B. 4: Trondenes sogns historie
EMNE: Trondenes - Historie / Harstad - Historie / Sandtorg - Historie / Skånland – Historie

Meyer, Tore, n.
Astafjord bygdebok / forfatter Tore Meyer. - [Ibestad] : Ibestad
interkommunale bygdeboknemnd, 1992. - 4 b. : kart.
B.1:Personregister, menn. 
B.2:Personregister, kvinner-Innflyttere.
B.3:Familiekatalog, del 1.
B.4:Familiekatalog, del 2.
EMNE: Folkeregister : genealogi / Gratangen - Historie / Ibestad - Historie / Skånland – Historie

Hansen, Lars Ivar, n., 1947-
Astafjord bygdebok / Lars Ivar Hansen ; illustrert av Alvin
Jensvold. -[Tennevoll] :Lavangen kommune, 2000-..... - 2 b. : ill.
Bind 1: Fra eldre jernalder til ca. 1570. 
Bind 2: Astafjord ca 1570 - ca. 1730
Har bibliografi 
EMNE: Gratangen - Historie / Ibestad - Historie / Lavangen - Historie / Skånland - Historie

Bjørkenes, Bergljot Holte, n.
Folk og slekt i gamle Trondenes /Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen; redigering:Tore Meyer.-Harstad:Trykksentralen, 1997.-2b.
Bind 1: Familiekatalog
Bind 2: Personregister
EMNE: Slektshistorie - Harstad / Slektshistorie - Trondenes / Slektshistorie - Skånland

Til toppen