Nordreisa kommune

Skjervøy ble utskilt fra Tromsø prestegjeld som selvstendig soknekall ifølge reskript 18.januar 1776.

Kgl.res. 10.september 1862 delte Skjervøy i tre sokn: Skjervøy hovedsokn, Reisen (nåværende Nordreisa) og Kvænangen annekssokn.

Enkelte gårder i Nordreisa lå under Skjervøy sokn og har derfor ikke kommet med i materialet fra Nordreisa (Reisen) sokn.

MIKROFILM

KIRKEBØKER

Under Skjervøy:

  1  1748-1780 PF 492
  2  1781-1817 PF 492
  3  1817-1820 PF 492
  4  1820-1838 PF 492, PF 493
  5  1838-1847 NM 10
  6  1848-1859 NM 10
  7  1860-1863 NM 10
13  1862-1877 NM 121                     Nordreisa sokn
14  1878-1894 NOR1 327                 Nordreisa sokn 

KLOKKERBØKER

Under Skjervøy:

  1  1825-1838 PF 493
  2  1839-1848 PF 493
  3  1849-1861 PF 493, PF 494
  4  1862-1865 PF 494                               Skjervøy- og Nordreisa sokn
19  1863-1877 PF 494, PF 495                  Nordreisa sokn
20  1878-1892 NM 11, NM 12                    Nordreisa sokn  
21  1893-1910 NOR1 327, NOR1 328       Nordreisa sokn    
22  1910-1926 NOR1 1064                       Nordreisa sokn   

FOLKETELLING

1865               HF 147
1875               NM 37
1900               NM 63

SORENSKRIVERENS DØDSFALLSPROTOKOLLER

1887-1902       NM 97

SORENSKRIVERENS FORMYNDERRULLER MED REGISTER

1805-1892      NM 97 , NM 98

MIKROFILMKORT

FOLKETELLING

Schiervøe

1801             1 kort

Nordreisa

1891             1 kort

TRYKT/AVSKRIFT

KIRKEBØKER, FOLKETELLINGER, OG MANNTALL

Avskrift av kirkebøker
Hagemann, Axel. Uddrag af Skjervø kirkebøger 1748-1814.
Tromsø, 1892. Men "Anmærkninger"
Finnes i Tromsø biblioteks lokalsamling (L929.3)

Folketellinga 1801  Schiervøe
Folketellinga 1865  Skjervøy
Folketellinga 1875  Skjervøy
Folketellinga 1900  Nordreisa
Folketeljing  1910

Prestemanntallet 1666, Tromsø fogderi

DIGITALARKIVET

Søk i kirkebøker og folketellinger hos Digitalarkivet.

 

RHD (REGISTRERINGSSENTRAL FOR HISTORISKE DATA)
 

Søk i folketellinger og kirkebøker

 

HISTORISK BEFOLKNINGSREGISTER

 

Søk i nettstedet

 

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Hansen, Emil
Nordreisa bygdebok / Emil Hansen ; utgitt med bidrag av Nordreisa kommune.
[Storslett] : [Nordreisa kommune/Aktietrykkeriet i Trondhjem]
[1964?]. - 509, [3] s. : ill. Personnavn og gårdsnavn: s. [511-512] (ib.) 

Imerslund, Bente, n., 1944-
Kvenske personnavn i Nordreisa : Liisan Jussan Jussa, Sifferin Pekan Asväiki
og noen tuen andre / Bente Imerslund. - [Storslett] : Nordreisa kommune, 2008. - 321 s. : ill., port.
ISBN 978-82-993078-1-9  ib.

Imerslund, Bente, n., 1944-
Kvener, skogfinner, tornedalinger, karelere, vepsere og ingermanlandsfinner: onhan meitä vielä! Jo visst finnes vi!
Bokmål Utgitt: Stamsund: Orkana, 2021 -356 s. : illustrasjoner i farger
 

Tørfoss - en kvengård i Reisadalen. - Tromsø : Troms fylkeskommune, 1995. - 19 s. : ill.
(Fotefar mot nord)  Bibliografi: s. 19
ISBN 82-7818-006-2 (h.)
EMNE: Nordreisa - Kulturhistorie / Tørrfoss gård (Nordreisa)

Til toppen