Målselv kommune

Området som nå utgjør Målselv kommune var en del av Lenvik  prestegjeld, som ble oppretta i 1759.
Målselv ble skilt ut som eget sokneprestembete i 1853 med Bardu (dalen) som annekssokn.

Senere på 1800-tallet har enkelte gårder blitt flyttet fra Målselv til Balsfjord prestegjeld, og vice versa. Øverbygd (indre del av Målselv kommune) ble oppretta som eget sokn i Målselv prestegjeld ved kgl. res. 7.september 1865.

MIKROFILM

KIRKEBØKER

Under Lenvik:

1  1753-1783    PF 480
2  1784-1820    PF 480
3  1820-1831    PF 480
4  1832-1844    PF 480, PF 481
5  1842-1844    PF 481  Døpte
6  1845-1854    NM 7

Målselv prestegjeld:

1  1834-1853    NM 9                   Døpte, avskrift 1854 av kirkebok for Lenvik (nr 4-6)
3  1853-1863    NM 9                   Målselv sokn
4  1863-1872    NM 9, NM 10       Målselv sokn 
5  1872-1884    NOR1 325           Målselv- og Øverbygd sokn
6  1883-1902    NOR1 946           Øverbygd sokn
7  1884-1903    NOR1 1062         Målselv sokn

KLOKKERBØKER

Under Lenvik:

1  1822-1937    PF 481 
2  1838-1943    PF 481
3  1844-1858    PF 481

Målselv prestegjeld:

 1  1856-1864   PF 482                              Målselv sokn
 2  1865-1873   PF 482, PF 483                 Målselv sokn
 3  1874-1885   PF 483                              Målselv sokn
 4  1885-1901   NOR1 325, NOR1 326      Målselv sokn
 5  1901-1922   NOR1 326                         Målselv sokn, døpte
11 1871-1900   NOR1 1226                       Øverbygd sokn

FOLKETELLING

1865                HF 146
1875                NM 30
1900                NM 58

SORENSKRIVERENS OVER- OG FORMYNDERRULLER

1854-1898        NM 95, NM 96

PROSTENS OVERFORMYNDERPROTOKOLLER, -REGNSKAP OG SKIFTEDESIGNASJONER

1788-1817        NM 97

SORENSKRIVERENS RULLER OVER FRAVÆRENDE ARVINGERS MIDLER

1886-1894        NM 96

LYSNINGSBØKER

37 1853-1870   NOR1 1226    Hele p.gj.
38 1870-1890   NOR1 1226      "      "
39 1889-1905   NOR1 1226      "      "
40 1906-1918   NOR1 1226      "      "

 

Herredsbeskrivelser etter lov av 6.6.1863

MIKROFILMKORT

KIRKEBØKER

Målselv og Øverbygd sokn

1872-1884        7 kort
1884-1902        3 kort

Målselv sokn

1884-1903      12 kort

Bardu sokn

1832-1902       16 kort

FOLKETELLING

Lenvig

1801                 1 kort

Målselv

1891                 1 kort

TRYKT/AVSKRIFT

KIRKEBØKER, FOLKETELLINGER, OG MANNTALL

Kirkebok 1784-1820, kun dåp, Lenvik sogneprestembete
Kirkebok 1821-1841, kun dåp, Lenvik sogneprestembete
Kirkebok 1842-1853, kun dåp, Lenvik sogneprestembete
Kirkebok 1832-1853, kun dåp, Lenvik sogneprestembete
Kirkebok 1784-1852, kun konfirmasjon, Lenvik sogneprestembete
Kirkebok 1784-1853, kun vielse, Lenvik sogneprestembete
Kirkebok 1784-1853, kun begravde, Lenvik sogneprestembete
Kirkebok 1853-1884, kun begravde, Lenvik sogneprestembete
Kirkebok 1853-1884, kun dåp, Målselv sogneprestembete
Kirkebok 1853-1884, kun vielse, Målselv sogneprestembete
Kirkebok 1853-1884, kun begravde, Målselv sogneprestembete

Kirkebok for Lenvik 1753-1783. Utg. av Lenvik bygdemuseum 1989.
Inneholder presteregister.

Folketellinga 1801 Lenvig
Folketellinga 1865
Folketellinga 1865 Bardu-Målselv
Folketellinga 1875
Folketellinga 1900
Folketeljing  1910

Senjen fogderi: folketælling for 1701

Mand-tall over Lenvigs og Hillesøes sogn, 1770

DIGITALARKIVET

Søk i kirkebøker og folketellinger hos Digitalarkivet.

 

RHD (REGISTRERINGSSENTRAL FOR HISTORISKE DATA)
 

Søk i folketellinger og kirkebøker

 

HISTORISK BEFOLKNINGSREGISTER

 

Søk i nettstedet

 

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Målselv bygdebok / utgitt av Målselv kommune. - Målselv : Kommunen, 
[1982-2010]. - 5 b. : ill., kart.
B.1: Fram til 1920 / Alf Kiil. - 1982. - 429 s. - 
B.2: Gårdshistorie / Turid Følling Eilertsen. - 1982. - 571 s. - 
B.3: Gårdshistorie / Vidkunn Haugli. - 1990. - 288 s . - 
B.4: Gårdshistorie / Vidkunn Haugli. - 2002. - 304 s . - 
B.5: Gårdshistorie / Vidkunn Haugli. - 2010. - 267 s.
Omslagstittel: Målselv bygdehistorie.

Sæter, Ivar
Maalselvdalen : Maalselv og Øverbygd herreder.
Målselv : Bygdebokkomitéen , 2014. -271 s. : ill., port., kart.
EMNE: Målselv-Historie Øverbygd

Meyer, Michael Holmboe, n.
Bardu og Målselv : Historien om patrioten og menneskevennen fogd Jens Holmboe/
av Michael Holmboe Meyer. - Stavanger, 1997. - 10 s. : ill.
EMNE: Holmboe, slekten

 Ytreberg, Nils Andreas, n., 1896-1987
Jens Holmboe og nybygdene Målselv og Bardu / av N. A. Ytreberg. - Oslo : [s.N], 19??. - 8 s. : ill. (ib.)
EMNE: Holmboe, Jens, n., 1752-1804

Fossland, Barbro, n.
Fossmo i Målselv : Gamle Fossmo gård (Fossmostua Bygdemuseum) : Slekts- og gårdshistorie / Barbro Fossland. - Moen, 1979. - 34 s., pl. : ill.
Særoppgave i historie, 3. gym. 1979.
EMNE: Fossmo, slekten / Johnsen Foshaug, slekten

Nytrøen, Birger, n.
Fossmo/Berglund-slekten : etterkommere av Ole Johnsen Foshaug og Ingeborg Olsdatter Fosmo. - Bodø : [Eget forl.], 1995. - 185 s.

Martinsen, Vilhelm, n.
Anders Kiil Hansen [og] Samuel Olsen : forfedre, slekt og etterkommere / ved Vilhelm Martinsen. - S.l. : Eget forl., [2004 ?]. - 182 s. : ill., port. Omslagstittel: Vår slekt
EMNE: Hansen, Anders Kiil, n., 1830-1909 / Olsen, Samuel, n., 1839-1935 / Olsen, slekten / Hansen, slekten

Bjørklund, Odd, n.
Slektshistorie : slektene Bjørkeng og Sverresvold / Odd Bjørklund. - Oslo : 
Eget, 1973. - 104 s. : ill.
Inneholder oversikt over slekter som kom til Målselv på slutten av 1700-tallet. 
Register over slekt fra Folldalen, Tynset, Rendal, Gausdal, Målselv og Amerika  (ib.)

Til toppen