Lenvik kommune

Opprinnelig var Lenvik et annekssokn i Ibestad (Astafjord) prestegjeld. Ved reskript 5.januar 1759 ble Lenvik slått sammen med Hillesøy til et nytt prestegjeld der Lenvik ble hovedsokn. Hillesøy hadde tidligere tilhørt Trondenes, men var blitt utskilt som selvstendig prestegjeld ved anordning 28.desember 1731.

Det ble bygget ny kirke for Lenvik hovedsokn på Bjorelvnes etter kgl.res. 12.mai 1877. Den gamle kirken ble flyttet til Roksfjord som kapell.

Målselv ble skilt ut fra Lenvik prestegjeld i 1853.

MIKROFILM

KIRKEBØKER

  1  1753-1783 PF 480
  2  1784-1820 PF 480
  3  1820-1831 PF 480
  4  1832-1844 PF 480, PF 481
  5  1842-1844 PF 481   Døpte
  6  1845-1854 NM 7
  7  1855-1865 NM 7
  8  1864-1865 NM 7      Døpte
  9  1866-1873 NM 7
10  1873-1880 NOR1 323
11  1880-1889 NOR1 323NOR1 324     Lenvik sokn
12  1880-1895 NOR1 946                       Hillesøy sokn
13  1890-1898 NOR1 945                       Lenvik sokn
14  1899-1909 NOR1 1061

KLOKKERBØKER

  1  1822-1837 PF 481
  2  1838-1843 PF 481                               Lenvik sokn
  3  1844-1858 PF 481                               Lenvik sokn
  4  1859-1869 NM 7, NM 8                       Lenvik sokn
  5  1870-1880 PF 481, PF 482                 Lenvik sokn 
  6  1881-1889 NM 8                                 Lenvik sokn 
  7  1890-1898 NM 8                                 Lenvik sokn 
  8  1899-1911 NOR1 324                         Lenvik sokn 
  9  1912-1926 NOR1 945, NOR1 946      Lenvik sokn
18  1838-1854 PF 482                              Hillesøy sokn
19  1837-1844 PF 482                              Hillesøy sokn (supplement til nr. 18)
20  1855-1883 PF 482                              Hillesøy sokn
21  1884-1900 NM 8                                 Hillesøy sokn 
22  1901-1917 NOR1 324                         Hillesøy sokn 

LYSNINGSBØKER

95 1868-1890 NOR1 1225    Hele p.gj.
96 1902-1919 NOR1 1225    Hele p.gj.

FØDSELSREGISTER

89 1916-1926 NOR1 1225    Hele p.gj.

FOLKETELLING

1865              HF 146
1875              NM 28, NM 31, NM 32
1900              NM 56, NM 57

SORENSKRIVERENS OVER- OG FORMYNDERRULLER

1854-1898      NM 95, NM 96

PROSTENS OVERFORMYNDERPROTOKOLLER, -REGNSKAP OG SKIFTEDESIGNATIONER

1788-1817      NM 97

SORENSKRIVERENS RULLER OVER FRAVÆRENDE ARVINGERS MIDLER

1886-1894      NM 96

MILITÆRE RULLER

1804              NM 93

Herredsbeskrivelser etter lov av 6.6.1863

MIKROFILMKORT

KIRKEBØKER

Lenvik sokn

1753-1831       15 kort
1832-1854       15 kort
1842-1844         2 kort  Kun fødte
1855-1880       18 kort
1880-1898       17 kort
1899-1909         9 kort

Hillesøy sokn

1880-1895         5 kort

FOLKETELLING

Lenvig

1801                  1 kort
1891                  1 kort

TRYKT/AVSKRIFT

KIRKEBØKER, FOLKETELLINGER, OG MANNTALL

Kirkebok 1784-1820, kun dåp, Lenvik sogneprestembete
Kirkebok 1821-1841, kun dåp, Lenvik sogneprestembete
Kirkebok 1842-1853, kun dåp, Lenvik sogneprestembete
Kirkebok 1832-1853, kun dåp, Lenvik sogneprestembete
Kirkebok 1784-1852, kun konfirmasjon, Lenvik sogneprestembete
Kirkebok 1784-1853, kun vielse, Lenvik sogneprestembete
Kirkebok 1784-1853, kun begravde, Lenvik sogneprestembete

Kirkebok for Lenvik 1753-1783 / red. Dag A. Larssen & Kåre Rauø.
226 s. Utg. av Lenvik bygdemuseum i 1989.

Folketellinga 1801  Lenvig
Folketellinga 1865
Folketellinga 1875
Folketellinga 1875  Tranøy
Folketellinga 1900
Folketellinga 1900  Hillesøy
Folketeljing  1910

Senjen fogderi: folketælling 1701

Manntallet 1666 over Astafjord prestegjeld

Mand-tall over Lenvigs og Hillesøes sogn, 1770

DIGITALARKIVET

Søk i kirkebøker og folketellinger hos Digitalarkivet.

 

RHD (REGISTRERINGSSENTRAL FOR HISTORISKE DATA)
 

Søk i folketellinger og kirkebøker

 

HISTORISK BEFOLKNINGSREGISTER

 

Søk i nettstedet

 

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Eriksen, Hilma
Slekters gang : fra Tranøy til Tømmervik. - Hamnvik : Eget forl., 1964. - 64 bl.
EMNE: Slektshistorie - Lenvik / Slektshistorie - Sørreisa / Slektshistorie - Tranøy

Hilmar Eriksen 
Det gamle Astafjord og Ibestad
Bokmål · utgitt 1981
1.utg.: 1962. B. 1: Tingsoknet og kirkesoknet 
2 b. : ill.

Torkildsen, slekten
Torkildsen, Inger, n.
Slektsbok for slekten etter Johannes, Ole og Torkild Torbjørnsen, Rossfjord / av Inger og Torstein Torkildsen. - [S.l.] : Eget forlag, [u.å.]. - 214 s. : kart. (h)
EMNE: Torkildsen, slekten
EMNE: Slektshistorie - Lenvik

Trælvik, Ronny, n., 1968-
Senjafolk / Ronny Trælvik. - Finnsnes : Trælvik Media, 2007. - 175 s. : ill.
EMNE: Historie / Senja - Historie

Rauø, Kåre, n.
Øyfjord i Senja : folk langs en fjord / av Kåre Rauø. - Tromsø : 
Troms fylkeskommune, 1996. - 27 s. : ill., kart. - (Fotefar mot nord)
Litteraturliste s. 27
EMNE: Lenvik - Historie

"Hva lenvikværinger gjorde" : tingbøker for Lenvik år 1723-1800
Redigert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø
Finnsnes: Lenvik bygdemuseum, 1990. 3 b.
B.1 1723-1760
B.2 1761-1790
B.3 1791-1800
EMNE: Lenvik-Historie
 
Kjellstad, Tone, n.
Til erindring : ei vandring på Laukhella fra Islandsbotn til Olsborg / Tone Kjellstad.
[s.l.] : [s.n.], [2010. - 281 s.: ill., port.
Gårds- og slektshistorie fra ei lita bygd på Senja. (ib.)
EMNE: Islandsbotn / Silsand / Laukhella

Til toppen