Kvæfjord kommune

Kvæfjord ble i 1731 skilt ut fra Trondenes til å bli et eget prestegjeld.

MIKROFILM

KIRKEBØKER

1  1751-1822 PF 463, PF 464
2  1821-1830 PF 464
3  1830-1857 PF 464, PF 465
4  1857-1877 NM 120
5  1878-1894 NOR1 322, NOR1 323

KLOKKERBØKER

1  1806-1824 PF 465
-  1825-1840 (lakune)
2  1841-1855 PF 465
3  1856-1870 PF 465, PF 466
4  1870-1886 PF 466
5  1886-1911 NOR1 323
7  1926-1931 NOR1 1225

FOLKETELLING

1865             HF 145
1875             NM 24
1900             NM 46, NM 47

SORENSKRIVERENS OVER- OG FORMYNDERRULLER

1854-1898     NM 95, NM 96

MILITÆRE RULLER

1804             NM 92

SORENSKRIVERENS RULLER OVER FRAVÆRENDE ARVINGERS MIDLER

1886-1894     NM 96

PROSTENS OVERFORMYNDERPROTOKOLLER, -REGNSKAP OG SKIFTEDESIGNASJONER

1788-1817     NM 97

MIKROFILMKORT

KIRKEBØKER

Kvæfjord sokn

1751-1830      14 kort
1830-1857      15 kort
1857-1894      22 kort

FOLKETELLING

Kvæfjord

1801                 1 kort
1845                 2 kort
1891                 1 kort

MANNTALLET

Kvæfjord

1701                  9 kort

TRYKT/AVSKRIFT

KIRKEBØKER, FOLKETELLINGER, OG MANNTALL

Kirkebok 1821-1857, kun dåp, Kvæfjord sogneprestembete
Kirkebok 1821-1857, kun konfirmasjon, Kvæfjord sogneprestembete
Kirkebok 1821-1857, kun begravde, Kvæfjord sogneprestembete
Kirkebok 1821-1857, kun vielse, Kvæfjord sogneprestembete

Folketællinga 1701   Senjen fogderi
Folketellinga  1801   Qvæfjord
Folketellinga  1865
Folketellinga  1875
Folketellinga  1900
Folketeljing    1910

Mandtal over Qvædfiords almue 1770

Manntallet for Kvæfjord menighet 1701

DIGITALARKIVET

Søk i kirkebøker og folketellinger hos Digitalarkivet.

 

RHD (REGISTRERINGSSENTRAL FOR HISTORISKE DATA)
 

Søk i folketellinger og kirkebøker

 

HISTORISK BEFOLKNINGSREGISTER

 

Søk i nettstedet

 

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Kvæfjordboka / [redaktør: Erling Linde (B. 1), Jac. Norman (B.2)]. -
[S.l.] : Kvæfjord kommune, 1960-73. - 2 b. : ill.
B.1: Gårdene og gårdbrukerne i Kvæfjord
B.2: Slektshistorie. (ib.)

Kvæfjord bygdebok 1  : tilleggsstoff / redigert av Jacob Norman. 
Borkenes : Eget forlag, 1975. - [79] s. : ill. (ib.)

Vik, Nils Jakob, n.
Slekter i Vik, Kvedfjord / Nils Jakob Vik. - 44 s.
Stensiltrykk, kopi.

Thomas, slekten
Wiik, Christian Peder Bendiksen
Thomas-ætten i Vik i Kvæfjord. - [S.l : Eget forl.], [1941]. - 10, 21 s.

Til toppen