Karlsøy kommune

Karlsøyområdet lå under Tromsø prestegjeld til det ble oppretta som selvstendig prestegjeld ved reskript 18. januar 1776. Reskriptet fastsatte at også Helgøy anneks skulle overføres til Karlsøy så snart Tromsø sokneprestembete ble ledig.

I tillegg til nåværende Karlsøy kommune omfatta gamle Karlsøy prestegjeld både Ullsfjord/Sørfjorden som nå ligger i Tromsø kommune - og deler av Lyngenhalvøya.

Karlsøy prestegjeld besto av to sokn,  (Karlsøy og Helgøy) fram til 1860. Da ble Karlsøy delt inn i Karlsøy hovedsogn og Sørfjord annekssogn. Men alt i 1865 ble Sørfjord overført til Lyngen prestegjeld.

MIKROFILM

KIRKEBØKER

Under Tromsø:
  1  1709-1711  PF 489
  1  1730-1771  PF 489, PF 490               Karlsøy prestegjeld: 
  1  1775-1823  PF 490
  2  1823-1842  PF 490
  3  1843-1860  NM 6                                Karlsøy sokn
  4  1861-1871  NM 6                                Karlsøy sokn + Sørfjord 1861-1865
  5  1872-1878  NM 120, NM 121               Karlsøy sokn
  6  1878-1890  NOR1 322                        Karlsøy sokn
  7  1891-1902  NOR1 947, NOR1 948        Karlsøy sokn
  8  1805-1838  NOR1 322                        Helgøy sokn
  9  1838-1867  NM 6, NM 7                      Helgøy sokn       
10  1867-1879  NM 121                            Helgøy sokn      
11  1879-1892 NOR1 322                         Helgøy sokn       
12  1892-1902 NOR1 948                         Helgøy sokn

KLOKKERBØKER

Karlsøy prestegjeld:

1  1821-1840  PF 490, PF 491
2  1843-1861  PF 491                              Karlsøy sokn
3  1862-1877  PF 491                              Karlsøy sokn
4  1844-1870  PF 491, PF 492                  Helgøy sokn 

FOLKETELLING

1865             HF 147
1875             NM 36
1900             NM 62     

MILITÆRE RULLER

1804             NM 92 

SORENSKRIVERENS DØDSFALLSPROTOKOLLER

1887-1902     NM 97 

SORENSKRIVERENS FORMYNDERRULLER MED REGISTER

1805-1892     NM 97, NM 98 

Herredsbeskrivelser etter lov av 6.6.1863 

MIKROFILMKORT

KIRKEBØKER

Karlsøy sokn

1775-1842      14 kort
1843-1871      15 kort
1872-1890      13 kort
1891-1902      12 kort

 Helgøy sokn

1805-1867       12 kort
1867-1902       12 kort

FOLKETELLING

Karlsøy

1801                  1 kort
1891                  1 kort

Helgøy

1891                  1 kort

MANNTALLET

Helgøy

1701                  9 kort

TRYKT/AVSKRIFT

FOLKETELLINGER

Folketellinga 1801 Carlsøe
Folketellinga 1865
Folketellinga 1875
Folketellinga 1900
Folketellinga 1900 Helgøy
Folketeljing   1910 Helgøy
Folketeljing   1910 Karlsøy

Siele register over Tromsø og Helgøe menigheder ... 1769

Mandtal ofuer aldt det mandskab som i Tromsø fougerie er findissz anno 1702

DIGITALARKIVET


Søk i kirkebøker og folketellinger hos Digitalarkivet.

 

RHD (REGISTRERINGSSENTRAL FOR HISTORISKE DATA)
 

Søk i folketellinger og kirkebøker

 

HISTORISK BEFOLKNINGSREGISTER

 

Søk i nettstedet

 

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Bratrein, Håvard Dahl, n., 1933-
Karlsøy og Helgøy bygdebok : folkeliv, næringsliv, samfunnsliv / Håvard
Dahl Bratrein. - Hansnes : Karlsøy kommune, 1989-1994. - 4 b. : ill., kart.
B. 1: Fra steinalder til år 1700.
B. 2: Fra år 1700 til 1860. 
B. 3: Fra år 1860 til 1925.
B. 4: Fra år 1925 til 1985. Registerbind

Søbstad, Tom, n.
Den sjøsamiske befolkning i Helgøy fram til ca. 1800 : en undersøkelse
av en etnisk gruppe med utgangspunkt i materielle bosettingsspor. -
Tromsø : Universitetet i Tromsø, 1980. - 183 s. : ill., kart. - (
Helgøy-prosjektet. Publikasjoner ; 5)
Avhandling til magistergraden i arkeologi
Bibliografi: s. 175-180

Elvevoll, Ellinor, n.
Vårt folk ved havet / Ellinor Elvevoll. - Tromsdalen : Eget, [2013]. - 143 s. : ill.
Elvevoll forteller historien om Slettnes gård på Vannøya i Karlsøy kommune. Hennes slekt kom til stedet på 1860-tallet og hun beskriver folk og hendelser gjennom de siste 150 årene. Mange fotografier.
EMNE: Slektshistorie – Karlsøy

Figenschou, Chr.
Bratrein, Håvard Dahl, n., 1933-
Portrett av en "nessekonge" : handelsmann Christian Figenschou, Helgøy / Håvard Dahl Bratrein. - Oslo : Institutt for samfunnsforskning, 1967. - 140 s., [12]pl. : kart
EMNE: Figenschou / Helgøy - Historie / Karlsøy - Historie

Til toppen