Ibestad kommune

Ibestad kommune består av øyene Rolløya og Andørja, som tilhører Ibestad prestegjeld.

Unntaket er Sør-Rollnes/sørvest-spissen av Rolløya, som lå i Trondenes prestegjeld til et stykke inn i det 19.århundre. Dette området finnes derfor registrert under Harstad kommune i denne lista.

Ibestad ble skilt ut fra Trondenes som nytt prestgjeld i 1731 og omfatta da sognene Dyrøy, Tranøy, Lenvik og hovedsognet Ibestad. I 1759 ble Tranøy og Dyrøy skilt ut som eget prestegjeld, og samtidig ble Lenvik slått sammen med Hillesøy til et nytt prestegjeld. Bardodalen sogn (Bardu) ble skilt ut fra Ibestad i 1853.

Ibestad prestegjeld ble delt i soknene Ibestad, Andørja, Gratangen og Astafjord ved kgl.res. av 21.mai 1926. Som midlertidig gudshus for de to sistnevnte sokn skulle brukes henholdsvis skolehuset på Gratangbotn og Tovik kapell (i Trondenes).

MIKROFILM

KIRKEBØKER

  2  1751-1775 PF 471
  3  1776-1801 PF 471, PF 472
  4  1801-1824 PF 472
  5  1825-1836 PF 472
  6  1836-1850 PF 472, PF 473               (Døpte kun til 1847)
  7  1847-1850 PF 474                             (Døpte)
  8  1850-1859 NM 3, NM 4
  9  1859-1868 NM 4
10  1869-1878 NOR1 319, NOR1 320      Ibestad sokn
11  1880-1889 NOR1 320                         Ibestad sokn        
12  1890-1900 NOR1 1059

 

KLOKKERBØKER

  1  1776-1808 PF 473                                 Ibestad sokn
  -  1809-1820 (lakune)
  2  1821-1833 PF 473, PF 474                    Ibestad sokn 
  3  1833-1852 PF 474                                 Ibestad sokn 
  4  1852-1860 PF 475                                 Ibestad sokn 
  5  1860-1871 PF 475                                 Ibestad sokn
  6  1871-1879 PF 476                                 Ibestad sokn
  7  1879-1889 NM 4, NM 5                         Ibestad sokn 
  8  1890-1903 NM 5                                    Ibestad sokn
  9  1902-1914 NOR1 320, NOR1 321         Ibestad sokn 
10  1915-1929 NOR1 1060

 

FOLKETELLING

1805            NM 97                                       Astafjord menighed
1825            NOR1 949
1846            NOR1 950
1865            HF 145
1875            NM 28  (Sør-Rollnes: NM 24)
1900            NM 53, NM 54 (Sør-Rollnes: NM 48)

SORENSKRIVERENS OVER- OG FORMYNDERRULLER

1854-1898    NM 95, NM 96

SORENSKRIVERENS RULLER OVER FRAVÆRENDE ARVINGERS MIDLER

1886-1894    NM 96

PROSTENS OVERFORMYNDERPROTOKOLLER, -REGNSKAP OG SKIFTEDESIGNASJONER

1788-1817    NM 97

MILITÆRE RULLER

1804            NM 92, NM 93

MIKROFILMKORT

KIRKEBØKER
 
Ibestad sokn

1751-1801       15 kort
1801-1850       22 kort
1847-1850         2 kort
1850-1868       18 kort
1869-1879       12 kort
1880-1889       13 kort
1890-1900       15 kort

Salangen sokn

1865-1907       19 kort

Tranøy sokn

1744-1757         5 kort

FOLKETELLING
 Ibestad

1825                   4 kort
1846                   7 kort
1891                   2 kort

Astafiord

1801                   1 kort  

PRESTENS MANNTALL

1663-1666           1 kort

MANNTALLET

Ibestad

1701                     9 kort

TRYKT/AVSKRIFT

FOLKETELLINGER OG MANNTALL

Folketællinga 1701  Senjen fogderi
Folketeljinga  1801  Astafiord
Folketeljinga  1801  Trondenæs
Folketellinga  1825  Ibestad prestegjeld
Folketellinga  1846  Ibestad prestegjeld
Folketellinga  1865
Folketellinga  1865  Trondenes
Folketellinga  1875
Folketellinga  1900 
Folketellinga  1900  Trondenes
Folketeljing   1910

Manntallet 1666 over Astafjord prestegjeld

Tabell over saa vel mand- som qvinde kiønnet....... Ibestads sogn eller præstegield ... 1769

Mandtall over alle mennisker i Tronæs meenighed 29.martii 1770

DIGITALARKIVET

Søk i kirkebøker og folketellinger hos Digitalarkivet.

 

RHD (REGISTRERINGSSENTRAL FOR HISTORISKE DATA)
 

Søk i folketellinger og kirkebøker

 

HISTORISK BEFOLKNINGSREGISTER

 

Søk i nettstedet

 

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Hansen, Lars Ivar, n., 1947-
Astafjord bygdebok / Lars Ivar Hansen ; illustrert av Alvin Jensvold. - [Tennevoll] : Lavangen kommune,
2000- ....2 b.
Bind 1: Fra eldre jernalder til ca. 1570.
Bind 2: Astafjord ca 1570 - ca. 1730 Har bibliografi
EMNE: Gratangen - Historie / Ibestad - Historie / Lavangen - Historie / Skånland – Historie

Meyer, Tore, n.
Astafjord bygdebok / forfatter Tore Meyer. - [Ibestad] : Ibestad interkommunale bygdeboknemnd, 1992. - 4 b. :kart.
B.1:Personregister, menn.
B.2:Personregister, kvinner-Innflyttere.
B.3:Familiekatalog, del 1. .
B 4:Familiekatalog, del 2
EMNE: Gratangen - Historie / Ibestad - Historie / Skånland – Historie

Eriksen, Hilmar, n.
Det gamle Astafjord og Ibestad. - 2. oppl.. - Trondheim, 1981. - 2 b. : ill. 1. utg.: 1962. - B. 1: Tingsoknet og kirkesoknet
EMNE: Ibestad – Historie

Reiersen, Inger, n., 1954-
Hamnvik Handelssted : fisk og korn og klingende mynt / av Inger Reiersen og Dag Iver Sonerud. - Tromsø : Troms fylkeskommune, 1996. - 19 s. : ill., kart. 
(Fotefar mot nord) Litteraturliste s. 19
EMNE: Ibestad - Historie

Til toppen