Gratangen kommune

Nåværende Gratangen kommune lå i hovedsognet Ibestad i Ibestad prestegjeld.

Ibestad prestegjeld ble delt i soknene Ibestad, Andørja, Gratangen og Astafjord ved kgl.res. av 21.mai 1926. Som midlertidig gudshus for de to sistnevnte sokn skulle brukes henholdsvis skolehuset på Gratangbotn og Tovik kapell (i Trondenes).

MIKROFILM

KIRKEBØKER

Under Ibestad:

  2  1751-1775 PF 471
  3  1776-1801 PF 471, PF 472
  4  1801-1824 PF 472
  5  1825-1836 PF 472
  6  1836-1850 PF 472, PF 473
  7  1847-1850 PF 474
  8  1850-1859 NM 3, NM 4
  9  1859-1868 NM 4
10  1869-1879 NOR1 319, NOR1 320      Ibestad sokn
11  1880-1889 NOR1 320                         Ibestad sokn         
12  1890-1900 NOR1 1059

KLOKKERBØKER

Under Ibestad:

1  1776-1808 PF 473                                  Ibestad sokn
-  (1809-1820: lakune)
2  1821-1833 PF 473, PF 474                    Ibestad sokn       
3  1833-1852 PF 474                                  Ibestad sokn     
4  1852-1860 PF 475                                  Ibestad sokn       
5  1860-1871 PF 475                                  Ibestad sokn      
6  1871-1879 PF 476                                  Ibestad sokn       
7  1879-1889 NM 4, NM 5                           Ibestad sokn        
8  1890-1903 NM 5                                     Ibestad sokn       
9  1902-1914 NOR1 320, NOR1 321          Ibestad sokn       

 

FOLKETELLING
1805             NM 97                                    Astafjord menighed
1825             NOR1 949 
1846             NOR1 949
1865             HF 145
1875             NM 27
1900             NM 52, NM 53

 

SORENSKRIVERENS OVER- OG FORMYNDERRULLER

1854-1898    NM 95, NM 96

SORENSKRIVERENS RULLER OVER FRAVÆRENDE ARVINGERS MIDLER

1886-1894    NM 96

PROSTENS OVERFORMYNDERPROTOKOLLER, -REGNSKAP OG SKIFTEDESIGNASJONER

1788-1817   NM 97

MILITÆRE RULLER

1804           NM 92, NM 93

 

MIKROFILMKORT

FOLKETELLING

Astafiord

1801          1 kort

 

TRYKT/AVSKRIFT

FOLKETELLINGER OG MANNTALL

Folketællinga 1701   Senjen fogderi
Folketeljinga  1801   Astadfiord
Folketellinga  1825   Ibestad prestegjeld
Folketellinga  1846   Ibestad prestegjeld
Folketellinga  1865
Folketellinga  1875
Folketellinga  1900

Manntallet 1666 over Astafjord prestegjeld

Tabell over saa vel mand- som qvinde kiønnet.....Ibestads sogn eller præstegield 1769

 

DIGITALARKIVET

Søk i kirkebøker og folketellinger hos Digitalarkivet.

 

RHD (REGISTRERINGSSENTRAL FOR HISTORISKE DATA)
 

Søk i folketellinger og kirkebøker

 

HISTORISK BEFOLKNINGSREGISTER

 

Søk i nettstedet

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Hansen, Lars Ivar, n., 1947-
Astafjord bygdebok / Lars Ivar Hansen ; illustrert av Alvin Jensvold. -
[Tennevoll] : Lavangen kommune, 2000-..... - 2 b. : ill.
Bind 1: Fra eldre jernalder til ca. 1570. 
Bind 2: Astafjord ca 1570 - ca. 1730
Har bibliografi 
EMNE: Gratangen - Historie / Ibestad - Historie / Lavangen - Historie / Skånland - Historie

Knutsen, Oddbjørn, n.
Astafjord bygdebok : Gårdshistorie : Gratangen 1 / Oddbjørn Knutsen [og]
Tore Meyer ; redaktør: Tore Meyer ; illustrasjoner av Alvin Jensvold ;
strektegninger: Leidulf Olsrud. - Gratangen : Gratangen kommune, 2002. -720 s. : ill., kart.
EMNE: Gratangen - Historie

Knutsen, Oddbjørn, n.
Astafjord bygdebok : Gårdshistorie : Gratangen 2 / Oddbjørn Knutsen,
Tore Meyer ; redaktør Tore Meyer ; illustrasjoner av Alvin Jensvold ;
strektegninger: Leidulf Olsrud. - Gratangen : Gratangen kommune, 2001. -647 s. : ill., kart.
EMNE: Gratangen - Historie

Meyer, Tore, n.
Astafjord bygdebok / forfatter Tore Meyer. - [Ibestad] : Ibestad interkommunale bygdeboknemnd, 1992. - 4 b. : kart.
B.1:Personregister, menn.
B.2:Personregister, kvinner-Innflyttere. 
B 3:Familiekatalog, del 1.
B.4:Familiekatalog, del 2
EMNE: Gratangen - Historie / Ibestad - Historie / Skånland - Historie

Austlid, Olav, n.
Foldvik i Gratangen : fiske, fangst og kystkultur / av Olav Austlid. - Tromsø : Troms fylkeskommune, [1995]. - 19 s. : ill., kart. -
(Fotefar mot nord)  Litteraturliste s. 19.
EMNE: Gratangen - Historie

Eriksen, Hilmar, n.
Det gamle Astafjord og Ibestad. - 2. oppl.. - Trondheim, 1981. - 2 b. : ill.  1. utg.: 1962.
B. 1: Tingsoknet og kirkesoknet
EMNE: Ibestad - Historie

Til toppen