Bjarkøy kommune

Bjarkøy tilsvarer Sand prestegjeld. Sand ble skilt ut fra Trondenes som eget prestegjeld ved anordn. 28.desember 1731. Sand ble så slått sammen med Trondenes prestegjeld igjen i 1813 før det ble eget prestegjeld igjen i 1875.

Ved kongl.res. av 6/12 1886 ble navnet "Sands Præstegjeld" forandret til "Bjarkø Præstegjeld".

I 1970 ble Bjarkøy sokneprestembete igjen lagt under Trondenes.

MIKROFILM

KIRKEBØKER

1  1758-1797  PF 471
    1893-1904  NOR1 1058             Hele prestegjeldet

 Under Trondenes

 4  1797-1820 PF 471                     Sand sokn
 6  1821-1827 PF 467                     Trondenes og Sand sokn
 7  1827-1841 PF 467, PF 468        Trondenes og Sand sokn                   
 8  1835-1840 PF 468                     Trondenes og Sand sokn                 
10  1840-1865 NM 3                       Sand sokn
12  1863-1870 NM 120                   Trondenes og Sand sokn

Bjarkøy (Sand) prestegjeld:

2  1870-1878 NOR1 319
3  1878-1892 NOR1 319

KLOKKERBØKER

Under Trondenes:

2  1795-1818 PF 468, PF 469        Trondenes sokn
4  1821-1839 PF 471                      Sand sokn
5  1834-1844 PF 469                     Trondenes sokn
6  1845-1855 PF 469, PF 470        Trondenes sokn    
7  1855-1862 PF 470                     Trondenes sokn    
8  1863-1869 PF 470                    Trondenes sokn    

Bjarkøy (Sand) prestegjeld:

1  1866-1878 NOR1 319
2  1878-1890 NM 3
3  1891-1904 NM 3
4  1905-1918 NOR1 944

FOLKETELLING

1865              HF 145                        Trondenes
1875              NM 26
1900              NM 51, NM 52

SORENSKRIVERENS OVER- OG FORMYNDERRULLER

1854-1898    NM 95, NM 96

MILITÆRE RULLER

1804             NM 92

SORENSKRIVERENS RULLER OVER FRAVÆRENDE ARVINGERS MIDLER

1886-1894    NM 96

PROSTENS OVERFORMYNDERPROTOKOLLER, -REGNSKAP OG SKIFTEDESIGNASJONER

1788-1817    NM 97 

MIKROFILMKORT

KIRKEBØKER

Bjarkøy sokn

1758-1797                               6 kort
1870-1904                             16 kort
 

FOLKETELLING

Bjarkøy

1891                                      1 kort

Sand

1801                                     1 kort

TRYKT/AVSKRIFT

FOLKETELLINGER OG MANNTALL

Folketællinga 1701  Senjen fogderi
Folketellinga  1770  Bjarkøy
Folketellinga  1801  Sand
Folketellinga  1865  Trondenes
Folketellinga  1875  Bjarkøy
Folketellinga  1900  Bjarkøy
Folketeljing    1910

Lister:
Konfirmanter i Berg 1945- 1973

DIGITALARKIVET

Søk i kirkebøker og folketellinger hos Digitalarkivet.

 

RHD (REGISTRERINGSSENTRAL FOR HISTORISKE DATA)
 

Søk i folketellinger og kirkebøker

 

HISTORISK BEFOLKNINGSREGISTER

 

Søk i nettstedet

 

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Jenssen, Jens L., n., 1874-1947
Bjarkøy bygdebok. - Bjarkøy : Bjarkøy kommune, 1947. - 2 b. : ill.
B. 1: Inntil 1850 årene.
B. 2: Personalhistorie

Furu, Einar, n.
Bjarkøy gjennom tusen år : vandringer i nordnorsk historie / Einar Furu Bjarkøy :
Bjarkøy kommune, 1993. - 116 s. : ill., kart.  Bibliografi: s. 116

Coldevin, Axel, n., 1900-1992
Jordegods og storgårder i Nord-Norge / Axel Coldevin. - Ny og rev. utg. Espa : Lokalhistorisk forl., 1989. 
265 s. : ill., fig., kart, port. 1. utg.: Theim, Kirstes boktr., 1943
Bibliografi: s. 251-255
EMNE: Bjarkøy - Historie / Lyngen - Historie / Nord-Norge – Kulturhistorie
EMNE: Bentsjord / Havnnes / Skjervøygodset / Tromsøgodset / Karnes

Berntsen, Bernhard, n., 1911-1993
Min Bjarkøyslekt. - Nesøya : Eget forlag, 1982. - [12] bl.
EMNE: Berntsen, slekten

Berntsen, Bernhard, n., 1911-1993
En Bjarkøyslekt : 10.000 efterkommere av Nils Michelsen, f. ca. 1657. - Nesøya : Eget forlag, 1984. - upag.
Efter Bjarkøy bygdebok av Jens L. Jensen, videreført av forf.
EMNE: Michelsen, slekten

Krøtø, Ole Normann, n., 1862-
Ættetavle fra Indre Troms fylke : nærmere bestemt Senjen, Hindøya, og mellomliggende øyer i botnen av Senjebukten / samlet og utarbeidet ved O. Krøtø. - Oslo : [Eget forl.], 1944. - 119 s.
EMNE: Krøtøy, slekten / Nordsand, slekten / Skattevik, slekten
EMNE: Slektshistorie - Bjarkøy / Slektshistorie - Tranøy

Til toppen