Berg kommune

Berg ble skilt ut fra Trondenes til et eget prestegjeld i 1761.

Reskript 10.august 1810 slo Berg og Mefjord (Midfjord) sammen med Torsken til ett prestegjeld. (Det var da allerede blitt bestemt, ifølge reskript 13.januar 1809, at Mefjord kirke skulle nedlegges og et forsamlingshus bygges i stedet.) Berg ble da hovedsoknet.

Mefjord var selvstendig sokneprestembete 1761-1810. Det ble skilt ut fra Trondenes prestegjeld ved reskript 5.juli 1761 og ble slått sammen med Berg sokneprestembete ved reskript 10.august 1810.

Etter kgl.res. 1.juni 1876 ble det bygd kapell på Senja nikkelverk.
Alle kirkebøkene og en rekke andre protokoller ble ødelagt da Berg prestegård brant høsten 1845.

MIKROFILM

KIRKEBØKER

1  1846-1859   NM 1NM 2
2  1860-1872   NM 2
3  1872-1879   NOR1 318
4  1880-1894   NOR1 318
5  1894-1905   NOR1 1058

KLOKKERBØKER

  1  1843-1851 NM 2
  2  1851-1874 NM 2
  3  1874-1886 NM 2
  4  1887-1897 NM 2NM 3
  5  1898-1911 NOR1 318NOR1 319
  6  1912-1921 NOR1 945
16  1877-1880 NM 3  Senjen nikkelværks kapellsokn
17  1881-1887 NM 3  Senjen nikkelværks kapellsokn                 

FOLKETELLING

1865               HF 146
1875               NM 29
1900               NM 56

SORENSKRIVERENS OVER- OG FORMYNDERRULLER

1854-1898       NM 95NM 96

PROSTENS OVERFORMYNDERPROTOKOLLER, -REGNSKAP OG SKIFTEDESIGNASJONER

1788-1817       NM 97

SORENSKRIVERENS RULLER OVER FRAVÆRENDE ARVINGERS MIDLER

1886-1894        NM 96

Herredsbeskrivelser etter lov av 6.6.1863

 

MIKROFILMKORT

KIRKEBØKER

Berg og Torsken sokn

1846-1894      17 kort

Berg sokn

1894-1905        4 kort

Torsken sokn

1894-1904        5 kort

 

FOLKETELLING

Berg

1891                1 kort

 

MANNTALLET

Berg

1701                9 kort

 

TRYKT/AVSKRIFT

FOLKETELLINGER OG MANNTALL

Folketellinga, Senjen fogderi 1701 
Folketellinga 1801
Folketellinga 1865
Folketellinga 1875
Folketellinga 1900 
Folketeljing   1910

DIGITALARKIVET

Søk i kirkebøker og folketellinger hos Digitalarkivet.

 

RHD (REGISTRERINGSSENTRAL FOR HISTORISKE DATA)
 

Søk i folketellinger og kirkebøker

 

HISTORISK BEFOLKNINGSREGISTER

 

Søk i nettstedet

 

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Brox, Arthur, n., 1901-
Berg og Torsken bygdebok. - Tromsø : Berg og Torsken kommuner, 1959-65. - 2 b. : ill. 
Bind 1: Gardshistoria. 
Bind 2: Bygdehistoria
EMNE: Berg - Historie / Torsken – Historie

Ytterst i vest : Berg og Torsken bygdebok, bind 3. - [Bardufoss]:
Midt-Troms museum, 2011. - 472 s. : ill.
Boka dekker ca. 70 år, perioden 1940 - 2010. 
ISBN 978-82-303-1803-4 (ib.)

Fotominner fra Berg / redaksjon: Tor Skogland ; repro: Ernst Lind. -
Berg : Berg Kommune, 1993. - 95 s. : ill.

Brox, Arthur, n., 1901-
Moursundfolket i Berg og Torsken : ætta og miljøet / Arthur Brox, 1955.
- 31 s. Særprent av Håløygminne, 1955  Nynorsk tekst
EMNE: Moursund, slekten

Trælvik, Ronny, n., 1968-
Senjafolk / Ronny Trælvik. - Finnsnes : Trælvik Media, 2007. - 175 s. : ill.
EMNE: Lenvik - Historie / Torsken - Historie / Tranøy - Historie / Berg - Historie / Senja - Historie

Svestad, Asgeir, n.
I fangstfolk og fiskeres fotefar : Mefjordvær / [Asgeir Svestad]. -Tromsø : Troms fylkeskommune, kulturetaten, 1995. - 35 s. : ill. (Fotefar mot nord)
EMNE: Berg - Historie

Til toppen