Bardu kommune

Beboerne i Målselv sokn og Bardu sokn fikk bygge egen kirke etter kgl.res. henholdsvis 11.januar 1820 og 26.juni 1821. Bardudalen hørte på det tidspunkt til Ibestad, og Målselv til Lenvik prestegjeld.

Bardodalen sokn ble skilt ut ved kgl.res. 22.februar 1853 og slått sammen med Målselv til nytt prestegjeld.

Opprinnelig var Ibestad en del av Trondenes prestegjeld, men ble utskilt som selvstendig prestegjeld ved anordningen 28.desember 1731. Det ble da bestående av fire sokn; Tranøy, Lenvik, hovedsoknet Ibestad samt Dyrøy  kapellsokn. I 1759 ble Tranøy og Dyrøy skilt ut som eget prestegjeld, og samtidig ble Lenvik slått sammen med Hillesøy til et nytt prestegjeld.

Mikrofilm

Kirkebøker

Under Ibestad:

2   1751-1775 PF 471
3   1776-1801 PF 471,  PF 472
4   1801-1824 PF 472
5   1825-1836 PF 472
6   1836-1850 PF 472,  PF 473
7   1847-1850 PF 474

Målselv prestegjeld:

  2  1832-1850 NOR1 326     (Døpte, avskrift 1854 av kirkebok for Ibestad nr. 5-7)
  8  1851-1877 NOR1 326
  9  1878-1889 NOR1 326
10  1890-1902 NOR1 1062

KLOKKERBØKER

Under Ibestad:

1  1776-1808 PF 473
2  1821-1833 PF 473, PF 474
3  1833-1852 PF 474

Målselv prestegjeld:

 6  1850-1875 PF 483
 7  1887-1895 NM 10
 8  1895-1913 NOR1 1062

FOLKETELLING

1825           NOR1 949
1846           NOR1 950
1865           HF 146
1875           NM 30
1900           NM 58NM 59

SORENSKRIVERENS OVER- OG FORMYNDERRULLER

1854 -1898  NM 95NM 96

PROSTENS OVERFORMYNDERPROTOKOLLER, - REGNSKAP OG SKIFTEDESIGNASJONER

1788-1817    NM 97

MILITÆRE RULLER

1804            NM 92NM 93

SORENSKRIVERENS RULLER OVER FRAVÆRENDE ARVINGERS MIDLER

1886-1894    NM 96

Herredsbeskrivelser etter lov av 6.6.1863

 

TRYKT/AVSKRIFT

KIRKEBØKER, FOLKETELLINGER, OG MANNTALL

Kirkebok 1851-1889, kun dåp, Bardu, Målselv sogneprestembete
Kirkebok 1851-1889, kun konfirmasjon, Bardu, Målselv sogneprestembete
Kirkebok 1851-1889, kun vielse, Bardu, Målselv sogneprestembete
Kirkebok 1851-1889, kun begravde, Bardu, Målselv sogneprestembete

Folketeljinga  1801  Astafiord
Folketellinga  1825  Ibestad
Folketellinga  1846  Ibestad
Folketellinga  1865
Folketellinga  1875
Folketellinga  1900
Folketeljing    1910

Manntallet 1666 over Astafjord prestegjeld, Senjen fogderi: folketælling for 1701

Tabell over saa vel mand- som qvinde kiønnet..... Ibestad sogn ... 1769

 

DIGITALARKIVET

Søk i kirkebøker og folketellinger

 

RHD (REGISTRERINGSSENTRAL FOR HISTORISKE DATA)
 

Søk i folketellinger og kirkebøker

 

HISTORISK BEFOLKNINGSREGISTER


Søk i nettstedet

 

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Eggen, Eystein, 1886-1973
Bardu bygdebok. - Bardu : Byggeboknemnda, 1950-60. - 2 b.

 
Hasvold, P.M.
Bardu : et tilbakeblik : Bardudalens første bebyggelse og senere
utvikling med illustrationer og portrætter. - Stavanger : Dreyer, 1924. - 47 s. : ill., port.
 

Ytreberg, Nils Andreas, n., 1896-1987
Jens Holmboe og nybygdene Målselv og Bardu / av N. A. Ytreberg. - Oslo : [s.N], 19??. - 8 s. : ill.

 
Bjørklund, Gunnar, n.
Nybyggerne i Barduskogen / tekst Gunnar Bjørklund ; ide, illustrasjoner
og produksjon Alvin Jensvold. - Bardu : Bardu kommune, 1998. - 127 s. : kol.ill.

Hage, Ingebjørg, n., 1945-
Strømsør i Bardu : dølagård i fjellheimen / av Ingebjørg Hage. - Tromsø : Troms fylkeskommune, [1995]. - 18 s. : ill. 
(Fotefar mot nord) Litteraturliste s. 18
ISBN 82-7819-031-3 (h.)
EMNE: Bardu - Historie

Braseth, Leif, n., 1932-
Utvandringen til Bardu. - Alvdal : Alvdal kulturstyre, 1991. - 72 s. ill., fig., kart
EMNE: Alvdal - Historie / Bardu - Historie

Torsetnes, Elin, n.
Bardu bygdebok : gårds- og slektshistorie: Bind 1: Nedre og Øvre Bardu.
- Bardu : Bardu kommune, 2018. - 652 s. : ill., kartRegister over gårdsnavn s. 649-652.

Torsetnes, Elin, n.
Bardu bygdebok : gårds- og slektshistorie: Bind 2: Setermoen og
Salangsdalen. - Bardu : Bardu kommune, 2018. - 607 s. : ill., kart

Register over gårdsnavn s. 601-07.

Til toppen