Oppdatering av appen

BookBites app vil bli oppdatert til ny leser i løpet av kort tid. (Melding fra BS mai 2023)

Selve bøkene du leser for øyeblikket vil måtte lastes inn på nytt, men utover dette vil det IKKE bli behov for å laste inn/logge inn i appen på nytt.

 

Nytt i oppdateringen er feilrettinger av kjente feil og mangler og noen få nye funksjoner, blant annet en lesetreningsfunksjon under linjefokus.

Den største synlige endringen, blir at det endelig kommer mulighet for å sette bokmerker i e-bøkene. Det er vi svært glad for!

Vi har utvidet support på support@bookbites.com i forbindelse med oppdateringen, men husk å oppgi hvilken modell av telefon/nettbrett som brukes, samt versjon av appen (det vil nok slippes flere versjoner de påfølgende dager etter oppdateringen). Hvilken versjon av appen du har, finner du på
Min profil/Innstillinger/Personlig informasjon, helt nederst på siden.

Til toppen