Hvordan lage bokhyller?

Se hvordan man lager bokyller i BookBites.

Logg inn i BS e-bok www.bsebok.no.

1. Det enkelte bibliotek kan nå velge å synkronisere med konsortiets hyller.

Dette gjøres under fanen «Kurater biblioteket». Ved å synkronisere velger biblioteket å arve alle hyller som eget konsortium lager eller abonnerer på.

 

Det betyr altså at konsortiet nå kan lage hyller som automatisk deles med de bibliotekene i konsortiet som velger å synkronisere. Merk at bibliotek som velger å synkronisere med konsortiet sitt ikke selv kan lage egne hyller.

Det er imidlertid fullt mulig for bibliotekene å skru av synkroniseringen, hvis de i fremtiden ønsker å lage hyller selv.

Hvis et bibliotek allerede har laget egne hyller og nå velger å synkronisere med konsortiet sitt, vil hyllene de har laget bli borte fra forsiden av BookBites.

 

2. Dere kan velge å dele hyllene kun med bibliotek i eget konsortium, eller med alle bibliotek som bruker BookBites.

Bibliotek som har synkronisert hyllene sine med konsortiet, vil automatisk få hyller dere lager, uavhengig av om de deles kun med eget konsortium eller med alle bibliotek.

Hyller som konsortiet lager blir liggende øverst i bibliotekenes Hyllebibliotek, i seksjonen «Nyeste lokale hyller». Slik kan bibliotekene enkelt finne hyllene som er laget av eget konsortium.

 

 

 3. Bibliotek som ikke ønsker å synkronisere blir ansvarlige for egne hyller.

De kan lage hyller selv på samme måte som tidligere. Biblioteket kan velge om de ønsker å dele hyllene de lager. De kan deles internt i konsortiet eller med alle bibliotek som bruker BookBites.

Bibliotek som ikke synkroniserer kan, i tillegg til å lage egne hyller, abonnere på hyller som eget konsortium eller andre bibliotek har valgt å dele i Hyllebiblioteket.

Merk: Vi har ikke satt synkronisering av hyller som standardvalg for alle bibliotek, siden mange allerede er i gang med å lage egne hyller.

Men for at hyllene til mindre aktive bibliotek ikke skal forbli statiske, kommer vi i ukene fremover til å gå gjennom alle bibliotek i BS e-bok og velge synkronisering for de som ikke allerede har begynt å lage hyller selv.

 

 

 

 

 

 

 

Sammendrag fra fylkesbiblioteket pr 16/11-21:

Bibliotek kan velge  

 

1.   Synkronisere: bib mottar bokhyllene som fyb lager uten å kunne redigere= synkronisere med fybs hyller. Mottar fybs hyller og de hyllene som fyb abonnerer på. Bib kan ikke lage egne hyller.

 

Bib som har synkronisert hyllene sine med fyb, vil automatisk få hyller fyb lager, uavhengig av om de deles kun med eget konsortium eller med alle bibliotek.

Hyller som fyb lager blir liggende øverst i bibs Hyllebibliotek, i seksjonen «Nyeste lokale hyller». Slik kan fob enkelt finne hyllene som er laget av fyb.

 

2.  Ikke synkronisere med fyb sine hyller:

1.   Lage egne hyller

2.   Abonnere på andres bokhyller og gjøre endringer og lage egne hyller og velge om egne hyller skal deles eller ikke. Hyllene som kan abonneres på, ligger i Hyllebiblioteket.

3.   Duplisere andres hyller: kopiere bokhyller fra Hyllebiblioteket, kan gjøre endringer og lagre som egen hylle.

 

Bib kan lage hyller selv på samme måte som tidligere. Bib kan velge om de ønsker å dele hyllene de lager. De kan deles internt i konsortiet eller med alle bibliotek som bruker BookBites. Bib som ikke synkroniserer kan, i tillegg til å lage egne hyller, abonnere på hyller som eget konsortium eller andre bibliotek har valgt å dele i Hyllebiblioteket.

Ved abonnement:

Kurater biblioteket. Velg ‘Rediger seksjon’ når jeg har valgt å abonnere på en hylle. Her vil det komme flere seksjoner å velge mellom. Tallene øverst på midten viser antall hyller tilgjengelig i hver seksjon.  

 Abonnement på en hylle laget av et annet bibliotek, blir oppdatert når ‘eier’biblioteket gjør endringer. Hvis eierbiblioteket sletter hylla, vil den ikke bli slettet hos abonnenten. Hvis abonnenten gjør endringer i hylla, vil eierbibliotekets endringer ikke vises i vår hylle.  

 Ved Duplisering  

Lage kopi av andres hylles for selv å kunne gjøre endringer. Husk å ta bort (copy) i tittelen! Man kan fjerne titler eller legge til titler som er skjult hos eierbiblioteket. Endringer jeg gjør vil ikke bli synlig for andre bibliotek, fordi konsortiehyllene ikke deles automatisk som før (usikker på om jeg har referert dette riktig) 

Dupliserte og endrede hyller må lastes opp i Kurater biblioteket, velge publiser og del. Dette vil bli endret slik at det skjer automatisk. 

Til toppen