Vi gratulerer Sigrid Agnethe Hansen og Ingvild Solstad-Nøis med årets arbeidsstipend

Tre kvinner stående ved en poster - Klikk for stort bildeGlade prisvinnere sammen med fylkesråd Bråthen Trine Mellem/TFFK

I dag mottok Ingvild Solstad-Nøis og Sigrid Agnethe Hansen hver sitt arbeidsstipend på 100 000 kroner. Det var Marlene Berntsen Bråthen, fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø i Troms og Finnmark fylkeskommune, som sto for overrekkelsen under «Litterært bransjetreff» i Harstad.

Et viktig tiltak

Igjen er det tid for tildeling av arbeidsstipend til forfattere bosatt i Nord-Norge. I år kom det inn 43 søknader. For sjette år på rad registrerer vi økt antall søkere og - ifølge juryen - svært mange gode og kvalifiserte søknader. Det tyder på at det foregår mye fruktbart på det nordnorske litteraturfeltet, kanskje kan noe av veksten tilskrives arbeidsstipendordninga og landsdelssamarbeidet om «Litteraturstrategien for Nord-Norge».

- Når vi nå skal dele ut stipend for sjette år på rad med stadig økende antall søknader, bør vi kunne konkludere med at dette bidraget er viktig og at det er et tiltak som virker, sier Marlene Berntsen Bråthen.

Stipendene, hvor ett tildeles en forfatter med barn og unge som målgruppe, og ett går til en forfatter med voksne som målgruppe - deles årlig ut av Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune. 

Juryens begrunnelse

Juryen, som har bestått av Bjarte Breiteig, forfatter bosatt i Oslo, Solgunn Solli, litteraturformidler på Stormen bibliotek, Henning Howlid Wærp, professor nordisk litteraturvitenskap, Institutt for språk og kultur, UIT Norges arktiske universitet, sier i sine begrunnelser:

Kategori: Skjønnlitteratur med voksne som målgruppe

Tildelt: Ingvild Solstad-Nøis

Ingvild Solstad-Nøis debuterte i 2011 med romanen Jeg trodde det skulle bli fint å komme hit, og har siden gitt ut romanene Rolig sone (2013) og Eid (2019). Hun får stipendet for å ferdigstille sin fjerde roman.

Solstad-Nøis viser et skarpt blikk for spenningene i nære relasjoner, og maner disse fram ved hjelp av en sjelden språkbeherskelse. Miljø og omgivelser er samtidsnære og presist skildret. Hun skriver om oppmerksomme, sansende og reflekterende mennesker som man raskt blir interessert i og får empati for, ganske enkelt fordi de kjennes levende. Men Solstad-Nøis’ blikk er på ingen måte skånsomt: Her avdekkes også impulser og tanker man gjerne holder skjult, og sånn, med en naturlig autoritet, tilbyr hun innsikter i det menneskelige av den typen kanskje bare litteraturen kan gi.

Kategori: Skjønnlitteratur med barn og ungdom som målgruppe

Tildelt: Sigrid Agnethe Hansen

Sigrid Agnethe Hansen debuterte med ungdomsromanen Ser du dette? I 2020. En ny bok i serien kommer høsten 2023. Hun får stipendet for å ferdigstille tredje bok i trilogien.

Hansen er spesielt god i å lage replikkføringer som føles naturlig. Stilen er knapp, men likevel alltid tilstrekkelig til å risse opp miljøer, situasjoner og stemninger. Det påstås ikke at personer er sånn og sånn, men vises gjennom dialogene og reaksjonene. Målgruppa for bøkene hennes er ungdom 12-16 år. Det skal da berømmes at hun i tillegg til seksualitet og forelskelse tar opp vanskelige spørsmål som tidlig demens. Hvordan reagerer et barn på at en av foreldrene begynner å glemme ting og å rote? Sykdomstematikken virker ikke presset, men er integrert i historien. Som leser vil man være med på denne utforskningen av familierelasjoner, sett fra et ungt menneskes side.

Til toppen