Vel blåst biblioteksjefmøte i Troms

Det har vært ei fin samling i Tromsø denne gangen hvor nesten alle biblioteksjefene var med og det var rekord på antall ledere som deltok. 

Første dag starta med at Edel Olsen  fortalte om samisk bibliotektjeneste og Liv Inger Lindi og Marianne Kappfjell om hva Sametingets bibliotek gjør for å formidle samisk språk og litteratur. Deretter fikk vi eksempler fra tre av bibliotekene i fylket.

Etter en felles gjennomgang og planlegging av aktiviteter for 2024 gikk vi igjennom de nye retningslinjene for fjernlån og hva de vil bety for oss.

De ulike regionsamarbeidene ble presentert og diskutert før Leser søker bok fortalte om sine parallellspråklige utgivelser og hvordan de kan formidles. De avsluttet med å framføre tekster fra Ali Hayders bok Lukta av svart på arabisk og norsk. Det var en sterk opplevelse. 

Etter middag ble det arrangert nobelprisquiz i baren til stor glede og engasjement hos de som deltok.

Dag to starta med en presentasjon av prosjektet Livslang lesing som dere både kommer til å høre mer om, og bli involvert i, framover.

På det bibliotekpolitiske seminaret hvor også lederne deltok, holdt Monica Skybakkmoen et nyttig og hardtslående foredrag om hvordan jobbe for å bli hørt i egen kommune. Etter lunsj var det gruppearbeid hvor biblioteksjefene fikk jobbe videre konkret med dette sammen med sine ledere.

Dagen blei avslutta med et foredrag av den alltid entusiastiske Øystein Stabell, som delte inspirasjon fra verden over om hvilken betydning biblioteket har i lokalsamfunnet.

Evalueringen viser at dere var godt fornøyd med mye av det faglige innholdet, men at mange ønsker mer tid til spørsmål og diskusjoner.

Fylkesbiblioteket har fått mange gode tilbakemeldinger som vi vil ta med oss og følge opp i det videre arbeidet.

Oversikten over aktiviteter i 2024 vil bli løpende oppdatert. Vi ber om at dere melder til oss hvis det er endringer eller nye ting som bør være med.

Vi jobber med å finne en måte å dele presentasjonene med dere på som dekkes av reglene for universell utforming. Inntil videre kan dere ta kontakt med oss for å få dem tilsendt.

Til toppen