Utviklingsmidler til aktiv formidling i Troms og Finnmark fylke

Person i grå jakke formidler bøker til gruppe med mennesker som sitter rundt et bål. - Klikk for stort bildeFormidling rundt bålet ved grillhytta på Gajajenka i Lyngen. Åse Hansen

 Sju bibliotek i Troms og Finnmark fylke ble tildelt midler til aktiv formidling på tampen av 2020. Bibliotekene får til sammen 665 000 kroner.

Det var mulig å søke inntil 75 000 kroner fra hvert bibliotek på midler som skal brukes i tråd med Bibliotekstrategien 2020-2023. Følgende bibliotek ble tildelt 75 000 kroner hver: Kvæfjord, Tromsø, Målselv og Senja. Ibestad fikk 65 000 kroner mens Harstad og Lavangen fikk 50 000 kroner hver. Tromsø bibliotek og byarkiv ble også tildelt storbymidler og fikk 200 000 kroner. I dette formidlingsprosjektet skal Tromsø samarbeide med Balsfjord bibliotek.

Det kunne søkes støtte til tilrettelegging og formidling av litteratur og kunnskap til et mangfold av målgrupper, til oppsøkende bibliotektjenester eller til formidling med digitale virkemidler eller av digitalt innhold. Det kunne også søkes om midler til: Personalressurser i form av formidlere som opptrer på arenaer utenfor bibliotekrommet, å utvikle folkebibliotekenes tilbud om formidling i skoler og skolebibliotek, formidling gjennom samarbeid mellom flere folkebibliotek, folke- og fagbibliotek eller folkebibliotek og frivillige organisasjoner, idrett og arbeidsliv og å utvikle folkebibliotekenes tilbud om litteratur til alle uavhengig av funksjonsnivå.

Til toppen