Utviklingsmidler fra Arkivverket

Åtte mennesker i diskusjon rundt et bord med papirer og pc-er. - Klikk for stort bildeEngasjerte aktører på workshop om privatarkiv.

Troms fylkesbibliotek har fått bevilget 400 000 kroner i utviklingsmidler fra Arkivverket. Midlene skal brukes til å utvikle en samhandlingsplan mellom aktørene og oppbygging av et arkivfaglig fylkesnettverk.

Samhandlingsplanen skal klargjøre aktørenes rolle og arbeidsdeling seg imellom.  Utviklingsarbeidet skal bidra til å sikre bevaring av et bredt utvalg privatarkiv som gjenspeiler samfunnet og samfunnsutviklingen i Troms og Svalbard på best mulig måte. 16 sentrale arkivaktører i Troms og på Svalbard er med på planarbeidet.

Se oversikt over alle årets tildelinger på arkivverkets nettsider.

Til toppen