Takk for god innsats, Ann-Britt!

Evy Andersen, Finnmark fylkesbibliotek  Torsdag 12. mai inviterte fylkesbiblioteket og bibliotekansatte i Finnmark region midt til en digital markering for Ann-Britt Skog. Hun går nå over til å bli pensjonist, etter 17 år som bibliotekar.

Med hjelp fra Ann-Britts kollega i Porsanger kommune klarte vi faktisk å overraske henne med markeringa, der hele 22 deltakere møtte opp på skjermen: Representanter fra fylkesbiblioteket, vgs fagforum, NBF nord, Bibliotekarforbundet i Finnmark, bibliotekansatte fra region midt, hennes nærmeste kollega og andre kollegaer i fylket deltok på møtet, og Ann-Britt fikk blomster og kake.

M Hannele Fors, Finnmark fylkesbibliotek ange talte til Ann-Britt og delte gode ord og viste stor takknemlighet for rollen Ann-Britt har hatt for bibliotekene i Finnmark. Ann-Britt sa selv at hun har hatt 17 fantastiske år som bibliotekar. Hun var fylkesbiblioteksjef i Finnmark i 2011 og 2012, men har hatt de fleste årene som biblioteksjef i Porsanger kommune. 

Ann-Britt svarte selv at det var lett for henne å bli engasjert. Hun har hatt mange roller i flere forskjellige styrer. 

Jeg syns at vi i bibliotekene har et samfunnsoppdrag som er ganske unikt, samtidig som vi skal ta vare på folk som kommer inn, de som trenger oss akkurat der og da, skal vi også ha overblikket over hva som skjer i samfunnet. Vi er nødt å være med i utviklingen. Det er alltid mye å lære seg i yrket, både teknologisk og faglig.

Ann-Britt er glad for å få være bibliotekar og jobbe for folk. "Det er det jeg føler jeg har gjort!" sa hun avslutningsvis! 

Vi er også glade for at Ann-Britt valgte å bli bibliotekar, og vi er takknemlige for jobben hun har gjort. Vi ønsker lykke til nå når Ann-Britt trer av og blir pensjonist. Vi kommer alle til å savne henne, hennes engasjement for bibliotekene og hennes bidrag i sektoren, både lokalt, regionalt og nasjonalt! 

Til toppen