«Snakk om å hoppe over terskler!»

Aktiv formidling er et bestilt videreutdanningstilbud fra OsloMet som er spesialdesignet for deg som jobber i folkebibliotek.

Troms og Finnmark har fem plasser øremerket våre bibliotekarer. Fikk du lyst til å søke? Bruk denne søknadsportalen: Aktiv formidling - OsloMet

Søknadsfrist er 1. desember 2022.

Mikkel Ole Eira og Wenche Ratama fullførte videreutdanningen Aktiv formidling fra OsloMet i vår. De er begge i full jobb som bibliotekar, på henholdsvis Kautokeino og Skjervøy bibliotek. Men likevel har de begge fortsatt med utdanning, og tar kurset Digital formidling nå i høst.

Smilende dame foran bokhylle - Klikk for stort bildeWenche Ratama, biblioteksjef i Skjervøy Skjervøy bibliotek

Hvorfor har de gått til det skrittet å bli studenter igjen – og hvordan har det gått med hensyn til jobb? -det er bra å ha en støttende arbeidsgiver, sier Wenche. Og innrømmer at det til tider kan bli litt mye. Særlig når arbeidskravene skal inn. Men ifølge Mikkel Ole så er gevinsten større enn innsatsen.    -Man lærer så mye, og da særlig av medstudentene. Her er masse tips å hente til formidling i eget bibliotek. -Og det er bra å være student, å få ny innsikt og lære nye ting, supplerer Wenche.

I tillegg er det ifølge Mikkel Ole en måte å utfordre seg selv på. - Man må presentere egne ideer for vilt fremmede, snakk om å hoppe over terskler!

Smilende mann i kofte og caps - Klikk for stort bildeMikkel Ole Eira, biblioteksjef i Guovdageainnu - Kautokeino Kautokeino bibliotek

Studiet er lagt opp slik at man kan ta med seg sin egen bibliotekhverdag inn i det. Det er jo genialt, og i tillegg får man presentasjoner fra medstudentene sine jobbhverdager, som kan inneholde ting man kan ta opp i egen praksis. - Og, legger Mikkel Ole til – man får faglige webinarer, forelesninger og pensum som er gode tankeaktivatorer! Ja, det er mye god faglitteratur man ellers ikke hadde funnet fram til, sier Wenche.

De vil begge gjerne anbefale studiet til andre bibliotekarer i Troms og Finnmark. Men noen sitter kanskje på gjerdet og lurer på om de skal våge seg på å søke. Har dere noen råd til dem?

-Dersom det er tidsklemma som skremmer deg fra å søke, så har jeg vært der jeg og, sier Mikkel Ole. Men jeg har klart meg med litt planlegging, fordi arbeidskravene er overkommelige og kan knyttes så tett til jobben du allerede gjør. Du trenger ikke finne opp kruttet på nytt, dersom tiden ikke strekker til.

-Det har vært veldig fint å jobbe sammen med kolleger i Troms og Finnmark i gruppearbeid og framlegg. Vi hjelper hverandre videre, det har vært fint, sier Wenche. Ja, sier Mikkel Ole, terskelen for å spørre om hjelp til studiet hos gruppa sank fort. Og den følelsen er fortsatt her selv om studiet er over.

Til toppen