Sanitetskvinnenes arbeid i Finnmark på Digitalarkivet

Troms og Finnmark fylkesbibliotek har publisert viktige kilder til kvinnehistorien i Finnmark på Digitalarkivet.

Fylkeslaget besøker familien Berit Turi Oskal i deres sommerleir i Aidijavre, Kautokeino.  - Klikk for stort bilde Omtrent 10 000 sider møteprotokoller, journaler og korrespondanse etter Norske Kvinners sanitetsforening Finnmark og tolv lokallag, samt Vadsø kvinnelag er lagt ut på nettet. Rundt 50 møteprotokoller og journaler i perioden fra 1935 og frem til i dag er lagt ut, men alt er ikke fritt tilgjengelig. For å se materiale som inneholder sensitive opplysninger som kan knyttes til bestemte personer eller familier må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. 

Oversikt over de publiserte sanitetsarkivene her

Vadsø kvinnelag

Norske Kvinners Sanitetsforening har 125-årsjubileum i år. I Finnmark er sanitetsforeningen en av de eldste og den største kvinneorganisasjonen og hadde rundt 70 lokale foreninger på det meste. I dag er antall lokallag redusert kraftig på grunn av synkende medlemstall og lite nyrekruttering.

Gjennom frivillig innsats over flere generasjoner har sanitetskvinner ytet et enormt bidrag til helse og velferd i Finnmark. Arkivmaterialet som er publisert på Digitalarkivet har stor verdi som kvinnehistorisk kilde. Det dokumenterer først og fremst organisasjonens og medlemmenes historie, men også et stort antall kvinner i ulike alders- og samfunnsgrupper, barn og unge, eldre, syke, funksjonshemmede, vanskeligstilte og andre sårbare grupper over lang tid.  

I protokollene og dokumentene kan en lese om skjebnene til mennesker i ulike livssituasjoner og tidsepoker før, under og etter andre verdenskrig. Deler av dette er som nevnt ikke tilgjengelig uten spesialtillatelse.

FINNMARKSARKIVENE

Les mer om dette på Finnmarksarkivene som er et nettsted til et arkivfaglig nettverk for institusjoner og organisasjoner som bevarer arkivmateriale i/fra Finnmark. Nettverket koordineres av fylkesbiblioteket. I fylkesbiblioteket i Finnmark  oppbevares rundt 300 ulike arkiver etter organisasjoner, bedrifter og private personer.

Til toppen