Pressemelding / PreassadieĐáhus

Elisabeth Meyer, Fotoarkivet ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Under Påskefestivalen i Kautokeino, åpner utstillingen «Når samen sitter på et høyt fjell, da er tankene klare»

Gaskavahku cuoŋománu 13.b. diibmu 16:00, Guovdageainnu Beassášfestivála oktavuođas, rahpat čájáhusa «Go sápmelaš lea alla vári nalde, de sus lea oba čielggas jierbmi»

Utstillingen skal henge utenfor Samisk arkiv/Arkivverket som er vertskap for utstillingen på åpningskvelden 13.april og ut juni 2022.

Bildene er tatt av reportasjefotograf og journalist Elisabeth Meyer i Karasjok og Kautokeino våren 1940.

Kautokeino historielag ved Nils Johan Heatta og Liv Østmo har ledet arbeidet med å identifisere bildesamlingen etter Meyer, fotografert i Kautokeino i 1940. I arbeidet har de intervjuet tidsvitner, identifisert personer og steder, samlet historier om de som Meyer møtte og om livet i Kautokeino like før krigsutbruddet.

Leder for Kautokeino historielag, Nils Johan Heatta åpner utstillingen.

Joiker Ellen Anna Buljo Stabursvik joiker personer og slekt som kan knyttes til fotografiene i utstillingen.

Utstillingen er et flerårig prosjektsamarbeid mellom Troms og Finnmark fylkesbibliotek, Kautokeino historielag, Kautokeino bygdetun/Riddo Duottarmuseat og Kárenaš Samisk Språk- og kultursenter. Sámi Dáiddaguovdás/Senter for samisk samtidskunst var vertskap for utstillingen i Karasjok i 2021 og nå er det Samisk arkiv som er vertskap for utstillingen i Kautokeino i 2022. 

Prosjektet er ledet av Evy Andersen, fotoarkivar i Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Prosjektet er støttet av Sametingets tospråklighetsmidler, Arkivverkets stipend til forskning på Elisabeth Meyer i Preus museum og av Fritt Ord som har bevilget støtte til utarbeidelse av et fotobokmanus med de 60 utvalgte bildene og tekster om prosjektet.

Prosjektansvarlig/Kontaktperson ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek: evy.andersen@tffk.no

***

Čájáhus lea olggobealde Sámi arkiiva/ Arkivverket gii lea čájáhusa doallogoddi rahpaneahkeda cuoŋománu 13.b. ja gitta geassemánu 2022.

Govaid lea reportášagovvideaddji ja journalista Elisabeth Meyer govven Kárášjogas ja Guovdageainnus 1940 giđa.

Guovdageainnu historjásearvvi jođiheaddji Nils Johan Heatta ja Liv Østmo leaba jođihan barggu identifiseret Meyera govvačoakkáldaga, mat lea Guovdageainnus govvejuvvon 1940. Barggus soai leaba jearahallan áigevihtaniid, identifiseren olbmuid ja báikkiid, čohken muitalusaid sis geat deaivvadedje Meyerin ja Guovdageainnu eallima birra ovdal soađi.

Guovdageainnu historjásearvvi jođiheaddji, Nils Johan Heatta ráhpa čájáhusa.

Juoigi Ellen Anna Buljo Stabursvik juoigá olbmuid ja fulkkiid geain sáhttet leat čanastusat čájáhusa govaide.

Čájáhus lea máŋggajagáš ovttasbargoprošeakta gaskal Romssa ja Finnmárkku fylkkagirjerádjosa, Guovdageainnu historjásearvvi, Guovdageainnu gillišillju/Riddo Duottarmuseat ja Kárenaš Sámi Giella- ja kulturguovddáža. Sámi Dáiddaguovdás/Senter for samisk samtidskunst lei doallogoddi Kárášjoga čájáhussii 2021 ja dál lea Sámi arkiiva doallodoalli Guovdageainnu čájáhussii.

Prošeavtta lea Evy Andersen jođihan, Romssa ja Finnmárkku fylkkagirjerádjosa govvaarkiiva. Prošeavtta lea Sámedikki guovttegielalašvuođaruđain dorjjon, Arkivverket:a Elisabeth Meyer dutkan stipeanda Preus museas ja Fritt Ord leat dorjon ráhkadahttit fotogovvamánusa 60 gova ja prošeavtta teavsttaid.

Romssa ja Finnmárkku fylkkagirjerádjosa prošeaktavásttolaš/oktavuođaolmmoš: evy.andersen@tffk.no

Til toppen