Oppstart av handlingsplanarbeid for folkebibliotek i Troms fylke

Nå er oppstart av arbeidet med å utarbeide en ny handlingsplan for bibliotekene i Troms formelt vedtatt i fylkesrådet. Vi ser fram til å samarbeide med kommunene med å lage en handlingsplan som skal gi oss retning for det felles arbeidet de kommende årene. 

I møte 29.juni 2022 vedtok fylkesrådet at «prosess med utarbeiding av ny Handlingsplan for Troms 2023-2028 knyttet til Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 igangsettes med intensjon om vedtak i fylkestinget i mars 2023. Handlingsplanen rulleres midtveis i perioden». 

Folkebiblioteket kan være en viktig og tilstedeværende virksomhet i lokalsamfunnet gjennom sitt samfunnsoppdrag. Det krever tydelig retning, kompetanse og ressurser. I prosessen med å utarbeide handlingsplanen vil det være bred involvering av representanter fra kommunene og andre viktige samarbeidspartnere. Handlingsplanen skal inneholde tiltak som styrker bibliotekene og samhandlingen mellom bibliotekene i regionen. Tiltakene skal utvikle bibliotekenes rolle som kunnskaps-, kultur- og møtearena og legge til rette for gode bibliotektjenester for alle innbyggere i Troms. Handlingsplanen vil legge føringer for fylkeskommunens arbeid og samarbeid med kommunene om folkebibliotekene og med andre aktører i de kommende årene.

Høsten 2022 vil det bli arrangert regionale møter, et bibliotekpolitisk seminar og temamøter for å inkludere og informere kommunale ledere og våre viktigste samarbeidspartnere og skape eierskap til planens intensjoner. 

Datoene er sendt ut tidligere: 

Digitale regionale møter – invitasjon er sendt ut og vi ber om at alle videresender invitasjonen til sin leder. Divisjonsdirektør Vibeke Skinstad vil delta på disse møtene:
•    5. september: Nord-Troms
•    9. september: Sør-Troms
•    15. september: Tromsø og omegn
•    16. september: Midt-Troms

Biblioteksjefmøtet for Troms fylke, høsten 2022 – 11. og 12. oktober
Invitasjon kommer – kommuneledelse inviteres til å delta på dag 2 hvor vi arrangerer et bibliotekpolitisk seminar med tema ledelse og handlingsplan.

Temamøter om handlingsplanens tre fokusområder – Invitasjon sendes ut til aktuelle deltakere:
3. november – Kunnskap og læring – Sted: Finnsnes
9. november – Litteratur og kultur – Sted: Tromsø
24. november – Lokal arena og møteplass – Sted: Harstad

Vi håper på aktiv deltakelse og ønsker alle hjertelig velkommen inn i arbeidet! 

Til toppen