Om folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0

 Er det behov for kunnskapsaktøren i bibliotek i fremtiden? Hva vil det si å være en informasjonsveileder? Hva slags informasjonsbehov har innbyggerne? Hva vil være viktig i fremtiden for folkebibliotekene?

Dette er spørsmål prosjektet Morgendagens veileder har gjort et forsøk på å svare på. Prosjektleder Britt Sanne fra Tønsberg og Færder bibliotek presenterer prosjektet og forslagene til veien videre. Dette er temaet oppstartmøte for folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0, torsdag 27. januar klokken 10 på Teams. Alle bibliotekansatte ønskes velkommen til en spennende økt.

Endelig er aktivitetsplanen klar for prosjektet folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0 for våren 2022.

Når

Hva

Hvor

 Torsdag 27. januar 10:00

Britt Sanne fra Tønsberg og Færder biblioteket, om prosjektet Morgendagens veiledere.

Digitalt

Onsdag 2. februar

Søking i Oria, ved Grete Overvåg fra UB.

Digitalt

Mandag 4. april

Storting og regjering, Ottar, Atekst og Idunn.

Digitalt

Onsdag 27. april

Kunnskapsaktørdagen

Fysisk i Alta

 

 

 

 

Hvorfor har vi igangsatt 2.0?

Folkebibliotek som kunnskapsaktør var et treårig prosjekt i Troms, og etter prosjektperioden ønsket fylkesbiblioteket å favne hele det sammenslåtte fylket med temaet. Målet for prosjektet er å utvikle folkebibliotekene som læringsarena og kunnskapsaktør i lokalsamfunnet. Prosjektet vil tilby kurs i bruk av Oria, bruk av digitale søketjenester og samlingsutvikling. Noen kurs vil bli gitt på teams, mens andre blir fysiske. Som tidligere er universitetsbiblioteket (UB) ved UiT Norges arktiske universitet, en samarbeidspart i prosjektet. Senja folkebibliotek er og en samarbeidspart, da de har fått utviklingsmidler til et prosjekt om bibliotektilbudet til studenter i folkebibliotek. Vårt felles mål er å gi bibliotekansatte økt kompetanse i møte med brukernes informasjonsbehov.

Til toppen