Om bruk av statistikk

En hånd som skriver på et ark med statistikksøyler, en kaffekopp og et hjørne av en pc. - Klikk for stort bilde

KOSTRA og annen statistikk som styringsverktøy var tema på møtet med folkebibliotekene i september. Innledere var Sonja-Kristin Granaas biblioteksjef Alta bibliotek, Trygve Kikut, prosjektleder Bibliotek24/Digin og Sigrid Stangnes rådgiver Troms og Finnmark fylkesbibliotek. På grunn av tekniske problemer ble ikke møtet tatt opp, men vi har laget en oversikt over aktuelle statistikk-kilder for folkebibliotek.

Norsk kulturindeks

Lenke til Norsk kulturindeks

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner og fylker utarbeida av Telemarksforsking.

Dette er en statistikk-kilde som gir et godt visuelt inntrykk om hvordan enkeltkommuner er rangert sammenlikna med andre kommuner i hele landet. Det kan velges en egen indeks for bibliotek, der alle kommuner i landet blir rangert ut fra en indikator som reflekterer kvalitet i bibliotek.

Ulempen med å bruke denne kilden er at den kun er basert på fire indikatorer (utlån medier, besøk, voksne aktive lånere, deltakere på arrangementer), og gir derfor ikke et fullstendig bilde av kvalitet i bibliotek.

Når bruke denne statistikk-kilden?

 • Du ønsker en enkel visuell framstilling av bibliotekkvalitet, der din kommune sammenliknes med bibliotek fra hele landet.
 • Når du vil ha en kilde som er enkel å bruke.

Ungdata

 Lenke til Ungdata

Ungdata er lokale barne- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Alle resultatene er visuelt framstilt i et kart for hele landet.

Ett av temaene som det spørres om er tidsbruk på medier i fritida, eks hvor mange som leser bøker på fritida.

Når bruke denne statistikk-kilden?

 • Du ønsker å lære mer om hvordan ungdom i din kommune har det
 • Når du vil ha en kilde som er enkel å bruke.

BibStat

Lenke til BibStat 

Dette er en statistikk-kilde som er utvikla av Vestfold og Telemark fylkesbibliotek og driftes i dag av Bibliotek24. Målet er å samle tall både fra fysiske og digital bruk av bibliotektjenester, for å gi et godt styringsverktøy for bibliotekene. 

Figurer kan lastes ned og tabeller kan arbeides videre med i Excel.

Hvis man logger seg inn, får man tilgang til også tall for digitale innholdstjenester levert gjennom Bibliotek24.

Når bruke denne statistikk-kilden?

 • Du ønsker å sammenlikne folkebiblioteket med andre bibliotek og/eller du ønsker å se utvikling over år
 • Du ønsker å se andel e-lån kontra fysiske lån (ebøker og lydbøker)
 • Du ønsker å se statistikk for bruk av digitale innholdstjenester som tilbys i folkebibliotek
 • Du ønsker bibliotekrelevante indikatorer som omløpshastighet og selvforsyningsgrad.

Bibliotekutvikling.no

Lenke til statistikk hos bibliotekutvikling.no

Dette er Nasjonalbiblioteket sin ressurs for å synliggjøre bibliotekstatistikk for folkebibliotekene. Den er gruppert i besøk og arrangement, utlån, samlinger og ressurser.

Dette er en statistikk-kilde som er relativt enkel å bruke. Du kan til en viss grad velge hvilke tall som skal vises i diagrammer og tabeller. Den er svært god hvis et enkelt-bibliotek skal sammenliknes med andre bibliotek.

Når bruke denne statistikk-kilden?

 • Du ønsker ferdige tabeller/diagrammer uten bruk av Excel.
 • Du ønsker å sammenlikne ditt bibliotek med andre konkrete bibliotek. Og/eller du ønsker å sammenlikne biblioteket med gjennomsnitt i landet, fylket eller din kommunes KOSTRAgruppe[1].
 • Du ønsker tall for ett år, og ønsker ikke å sammenlikne utviklinga over flere år.
 • Du ønsker lett tilgjengelige tall og indikatorer for besøk, arrangement, utlån, samlinger, åpningstider, personale og økonomi.

Statistisk sentralbyrå/KOSTRA

Lenke til kulturtilbud hos SSB/KOSTRA

Statistisk sentralbyrå har statistikk om det meste på sine nettside, inkludert folkebibliotek og kultur.

Det kan være vanskelig å navigere på denne nettsida. Med tanke på referansespørsmål fra lånere er det en fordel å ha en grunnleggende kjennskap til nettsida.

Dette er en statistikk-kilde som har svært mange muligheter. Terskelen for å bruke denne kan være noe høyere, og det er en fordel om man har erfaring med å behandle statistikk i Excel. Det er relativt enkelt å lage tidsserier som viser utvikling, men er mer utfordrende å bruke for å kunne sammenlikne et enkeltbibliotek med landsgjennomsnitt.

Tips til noen tabeller som kan lages:

Når bruke denne statistikk-kilden?

 • Du ønsker å sammenlikne utvikling over år.
 • Du behersker Excel og kan bearbeide tall videre i Excel.
 • Du ønsker tilgang til mye statistikk der du setter sammen dine egne tabeller.

Andre kilder til relevant statistikk

 

[1] KOSTRA står for Kommune Stat Rapportering og er et omfattende datamateriale om kommunenes økonomi og tjenester. I KOSTRA grupperes kommunene dels etter størrelse og dels etter økonomi, noe som gir et bedre grunnlag for sammenlikninger på tvers av kommuner enn innbyggertall alene. Her finnes oppdatert KOSTRA gruppering (s52-60) 

Til toppen