Nytt biblioteksystem - godt i gang med innspillsmøter!

 I prosjektet «Grenseløse muligheter, samarbeid gjennom biblioteksystem» er vi nå godt i gang med å hente innspill fra partene i prosjektet.

  Siste uka i april gjennomførte vi vårens biblioteksjefmøte, og her var biblioteksystem og formidling tema. Deltakerne ble delt inn i grupper der de fikk ulike brukere som de skulle bruke som utgangspunkt. Hvordan bør biblioteksystemet være slik at disse brukerne vil bruke sitt bibliotek mer og få dekket sitt bibliotekbehov?  

Det ble arbeidet godt i gruppene, og deltakerne drøfta ivrig løsninger for at biblioteksystemet kunne gi en god inngang til bibliotekets tjenester.

    

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

  Arbeidet med skolebibliotekarer i videregående skole er også starta. Her har vi hatt ett innspillmøte om hvordan biblioteksystemet bør være for at det skal fremme samarbeid mellom skolebibliotek i videregående skole. Også her var det et høyt engasjement, og mange gode forslag til hvordan biblioteksystemet kan tilrettelegge bedre enn i dag.

Aktive skolebibliotekarer på Alta videregående skole.

 

 

 

 

 

Hele mai vil gå med til å hente innspill fra bibliotekene. I juni samles prosjektgruppa for å jobbe videre med alle innspillene som er kommet.

Til toppen