Nye biblioteksjefer i fylket

Fire av kommunene i fylket har fått ny biblioteksjef.

Kimera Skollenborg startet som biblioteksjef i 100% stilling i Nordkapp kommune 1. mars 2021.  Nordkapp bibliotek er et kombinasjonsbibliotek og ligger i Honningsvåg skole

Hilde Kjellmann startet i vikariat som biblioteksjef i Kvænangen 2. november 2020. Hun kombinerer jobben i 50% stilling med 50% stilling som lærer på Kvænangen barne- og ungdomsskole. Biblioteket ligger i kommunehuset i Burfjord.

Liss Myrås starta 1. januar 2021 som biblioteksjef i Gratangen kommune. Biblioteket er et kombinasjonsbibliotek og ligger i Gratangsbotn skole i Gratangsbotn. I tillegg til 50% stilling i Gratangen er Liss også tilsatt som bibliotekar i 35% stilling i Tjeldsund kommune.

Silja Skjelnes-Mattila overtok biblioteksjefstillinga i Storfjord 1. mars 2021. Hun kombinerer stillinga som 80% biblioteksjef med med ei 20% stilling på Storfjord språksenter hvor hun skal jobbe for å styrke samisk, kvensk og finsk i kommunen. Biblioteket ligger i kommunehuset på Hatteng og har en filial i Skibotn samfunnshus.

En annen gladnyhet er at Måsøy kommune har opprettet en ny bibliotekstilling på Måsøy folkebibliotek. De ønsker seg kollegaer og medarbeidere som tåler et sjøslag! Det er lenge siden en kommune i Troms og Finnmark har opprettet en helt ny bibliotekarstilling. Biblioteksjefen Lillian Jakobsens langsiktige arbeid, utstrakt samarbeid med skole og stort arbeidspress har gitt resultater.

Til toppen