Lasse Valkeapää skal lede privatarkivpiloten Digitalt Verksted Finnmark

 Lasse Valkeapää på et kontor. - Klikk for stort bildeLasse Andreas Kvermo Valkeapää Privat      Finnmarksarkivenes samarbeidsprosjekt Digitalt Verksted Finnmark startet opp 1. september. Med Arkivverkets utviklingsmidler er Lasse Andreas Kvermo Valkeapää ansatt som prosjektleder i 10 måneder.

I prosjektet, som er det første steg mot utvikling av et felles depot for digitalt skapte privatarkiver i Finnmark, er Lasse sin oppgave å finne metode og verktøy for sikring, mottaking og tilrettelegging av digitale arkiver slik at de på sikt kan langtidslagres og bli tilgjengelig på Digitalarkivet.

Les mer om prosjektet Digitalt Verksted Finnmark her

Lasse har bachelor i historie fra UiT Norges arktiske universitet. Han har vokst opp hovedsaklig i Kautokeino, og har familiebakgrunn fra både finsk og norsk side av Sápmi. Hans språkkunnskaper i samisk, finsk og norsk kommer til å ha stor nytte for prosjektet, siden piloten avgrenses til utvalgte samiske og kvenske bedrifts- og organisasjonsarkiver.

Innfallsvinkelen i prosjektet kan skape nye utfordringer i bevaring av digitale urfolks- og minoritetsarkiver, blant annet i forhold til registrering av metadata på samisk og kvensk, altså registrering av enkeltopplysninger som samlet beskriver arkivet. Piloten kan munne ut til en modell for resten av landet for nettopp sikring av urfolks- og minoritetsarkiver som er skapt digitalt.

Lasse skal også kartlegge hvor mye og hvilke type digitalt skapte privatarkiver som allerede finnes bevart i museene, arkivinstitusjonene og bibliotekene i Finnmark. Disse kan være møteprotokoller, saksdokumenter, korrespondanse osv. fra foreninger og bedrifter som er elektronisk og avlevert for eksempel på minnepenn eller gjennom e-post til institusjoner.

Til toppen