Kjære kollegaer! En oppsummering fra norsk-russisk bibliotekwebinar

Bilde av norske og russiske deltakere på webinar - Klikk for stort bildeDeltakerne på norsk-russisk bibliotekwebinar 2021. Nina Strimp   Dette var første gang fylkesbiblioteket arrangerte norsk-russisk bibliotekwebinar i forbindelse med Finnlitt. Tidligere har vi møttes fysisk. Her kommer en oppsummering fra det digitale møtet.

Fylkesbiblioteket i Finnmark har alltid invitert kollegaer fra Russland, fra Nikel bibliotek, Murmansk vitenskapelige fylkesbibliotek, Murmansk barne– og ungdomsbibliotek og Arkhangelsk bibliotek til Finnmark internasjonale litteraturfestival. Fylkesbiblioteket i Troms har hatt samarbeid med bibliotek i Komi, og nå ble alle invitert til dette bibliotekwebinaret!

Fylkeskommunens tolk, Marianne Lund tolket konsekutivt hele dagen. Takket være henne fikk vi god dialog, på tross av noen tekniske utfordringer.

Se programmet på russisk og norsk.

Om webinaret

Vi har tidligere møttes fysisk i Alta eller Kirkenes og snakket om biblioteksaker. Dette har vært en viktig arena for oss. Både for å bli kjent med kollegaer i Russland og høre om ulike bibliotekprosjekter og bli inspirert til mulige samarbeid på tvers av landegrensene. Samarbeid med Russland er viktig for oss i nord, og det vil alltid være viktig for oss i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Fylkesbiblioteket har planlagt seminaret sammen med Galina Potasheva fra Komi fylkesbibliotek og Lyubov Kochergina fra Murmansk vitenskapelige fylkesbibliotek. Planleggingen har vært godt tolket av Marianne Lund underveis.

Arrangementet er støttet av Barentssekretariatet og er ett av flere arrangementer på Finnmark internasjonale litteraturfestival i Kirkenes. På tross av  stengte landegrenser kan programpostene med Harald G. Sunde og Jana Vagner formidles digitalt i Russland, Det har vi aldri gjort før! Forfatteren Harald G. Sunde sendte en hilsen og donerte boken sin til russiske bibliotek.

Shared reading

I forkant av bibliotekseminaret hadde ti bibliotekansatte fra Norge og Russland et eksperiment rundt formidlingsmetoden Shared reading, en metode for å holde høytlesnings-lesesirkler. Med utgangspunkt i teksten kan deltakerne dele tanker, minner og assosiasjoner med gruppen, eller bare lytte. Det vanligste er å ha fysiske samlinger med små grupper i samme lokalsamfunn. I eksperimentet var gruppen digitalt, fra et stort geografisk område, og vi samtalte via tolk og på tvers av kulturer.

På bibliotekseminaret innledet rådgiver ved fylkesbiblioteket, Mona Fonnes, om metoden. Lyubov Kochergina oppsummerte erfaringer fra russisk side om hvordan det var å delta, og tanker om metoden. Ellen Berg Larsen fra Tromsø bibliotek og byarkiv delte erfaringer fra eksperimentet fra norsk side, og fortalte om sitt arbeid med shared reading i ulike arenaer og former i Tromsø. Teksten som ble lest var et utdrag fra Kjersti Anfinnsens roman De siste kjærtegn, som nylig er oversatt til russisk. Utdraget ga et godt utgangspunkt for samtale og deling av erfaringer.

Teknikken og språket ga flere lag å trenge gjennom, så det ble annerledes enn en vanlig gruppesamling. Deltakerne opplevde likevel at samtalen åpnet teksten, og at de ble bedre kjent med hverandre gjennom samtalen. Gruppen diskuterte hvordan man kan gjennomføre grupper i praksis, og hvilken litteratur som egner seg å bruke. Shared reading er i vinden i Norge, og ble godt mottatt i Russland.

Dostovjeskij 200 år - hvordan har bibliotekene markert jubileet?

Galina Potasjeva,

Leder for fremmedspråksavdeling på nasjonalbiblioteket i republikken i Komi fortalte: Vi lager quizer, det er populært. Alle spørsmålene lager vi selv. Vi har god erfaring med å lag quiz i Komi, om for eksempel Aleksander Grim og Nikolaj, Game of Thrones. 12 quizer. 40 sekunder på å svare. Ikke lov å bruke hjelpemidler. Vi pleier å lage halvparten vanskelige og halvparten lette spørsmål. Vi lager slike quizer til skoler, studenter osv. Dette er et offline tilbud, ment for voksne. Hvis vi blir invitert til skoler, kommer vi med quiz om et gitt tema som passer inn i læreplanen.

Vi hadde problem med lenka til møtet, og alle presentasjonene ble ikke fremført som planlagt.

Alesya Sopelnik

Murmansk oblast barnebiblioteket, fortalte på stående fot om kampanjen Den løpende bok. Dette er en kampanje som i øyenfallende. Vi hadde bibliotekarer med gule t-skjorter med teksten Den løpende bok, og to ruter rundt i byen. Noen av dem løp virkelig, andre gikk. Vi stoppet innbyggere og stilte spørsmål om litteratur, yndlingsbøker osv. Så fikk de bøker eller brosjyrer og ble invitert til å komme på biblioteket. Kampanjen hadde som mål å reklamere for biblioteket og å spre litteraturglede i byen. 

Bibliotekene i og etter pandemien – dialog og erfaringsutveksling

Det var tydelig at ingen har lyst å snakke om korona, nesten alle hadde vinklet foredragene sine til noe helt annet, for mange har mye å fortelle om hva de gjør på bibliotekene!

Mona Magnussen

Tromsø bibliotek og byarkiv startet med å si at hun heller ville snakket om jubileum enn korona, men hun ga et godt bilde av den norske utviklingen av pandemien. Mona startet som biblioteksjef 1. mars 2020 og 12. mars stengte Norge ned. Hun sa at biblioteket hadde 50% nedgang på besøk, men bare 20% nedgang på lån. Folk er på vei tilbake på biblioteket. Folk har ikke endret seg av dette. En ny utfordring i pandemien er forventing om å ha mer digitalt innhold tilgjengelig for lånerne.

Alla Andreevna

Sjefsbibliotekar kommunikasjon Murmansk vitenskapelige fylkesbibliotek fortalte om forskjellige aktiviteter som er gjennomført under pandemien. I Murmansk kan de ikke samle mange enda, og avstand er viktig. De har trygge måter å gi tjenester til leserne: Utstillingsvirksomhet og online-virksomhet, arrangementer for små grupper og individuell tilnærming til lånerne.

Igjen blir vi overveldet av hva Murmansk får til! De har samarbeid med radio om Vi leser Dostojevski, hvor forfattere, skuespillere, bibliotekarer med flere leser utdrag fra teksten på fire minutter hver. Her har de plukket ut utypiske tekster. Dette skjedde 11. november, på bursdagen til forfatteren.

Sommeren 2021 inviterte de kunstnere til prosjektet Grenser på senteret for moderne kunst som er på biblioteket. De malte på veggene i utstillingssalen, og malte bildene inn i hverandre. Institusjonen eller utstillingen ble mest omtalt på Instagram! Alt ble malt over igjen da rommet ble pusset opp. Biblioteket har også et planetarium, med kuppel og moderne prosjekteringssystem. 20 filmer kan vises i planetariet. Inntil ti personer kan se film og få informasjon samtidig.

Biblioteket lager kortfilmen  i humorsjangeren om Dostojevski. Der er den norske forfatteren Henning Howlid Wærp med! Dostojevski for alltid.

Nina Strimp

Sør-Varanger bibliotek ga en innføring i hvordan kommunen har jobbet med russisk bibliotektjeneste og hvordan biblioteket og byen Kirkenes har en sentral rolle i samarbeidet mellom Norge og Russland. Nina er en viktig nettverksbygger mellom Norge og Russland, og har vært sentral i samarbeidet i bibliotekene i mange, mange år!

Olga Lusjkova,

Barnebibiloteket i Syktyvkar fortalte om en kampanje i et russisk sosialt media. De har laget bildegåter til barna, som skal gjette hvilken fortelling det er fra. Barna likte det, de trykket på «like» og produserer egne bildegåter. De har stort engasjement med over 600 virtuelle svar på gåtene!

Tatjana Krutova

holdt den siste presentasjonen fra bibliotekene på landsbygda i Komi, nært Syktyvkar. Der opplevde de at de ikke nådde brukerne med sine digitale arrangementer, lånerne hadde enkelt tilgang til bedre produksjoner fra andre steder. Da lagde de prosjektet: [syktivdinbibiotekene] online – felles sak og fikk midler fra veldedighetsfond fra høsten 2020. Det fikk resultater: Kompetanseheving i kompetanseteknologi, utstyr til studio til podcaster og nye nettsider. Nå har de 90 online arrangementer, 60 videosnutter, 43 podcaster og youtubekanal! Inspirerende!

En umiddelbar reaksjon fra Lyubov: Småbibliotekene i Komi har klart det som Murmansk ønsker!

Til slutt

Vi kjente på fellesskapet i hverdagen på bibliotekene. Det var kjente fjes, både blant deltakerne og på Nina Strimp sin presentasjonen! Vi er med på en digital revolusjon i bibliotekverden, både i Norge og Russland. Vi deltok fra hver vår skjerm, og koronapandemien var synlig i møtet, noen av våre kollegaer fra Russland hadde munnbind på.

Møtet sluttet med at Galina Potasjeva invitere oss alle til 185-jubileum i Komi neste år!

Til toppen