Hva skjer til høsten?

Gruppebilde med bibliotekfolk fra Troms og Finnmark. - Klikk for stort bildeEn fin bukett med bibliotekfolk fra hele fylket. Fylkesbiblioteket planlegger høsten og det blir stor aktivitet. Noe er felles for bibliotekansatte i hele fylket og noe for hhv Troms og Finnmark.

Det blir to biblioteksjefmøter i høst, ett i Troms og ett i Finnmark.

Planarbeidet vil også foregå adskilt, Planprosessene i Finnmark i gang og det blir aktiviteter i løpet av høsten. Når det gjelder handlingsplan for Troms er det laget aktivitetsplan allerede. Regionale møter om handlingsplan for Troms.

Vi fortsetter med tirsdagstemamøter hver måned, høstens temaer ligger i vår kalender.

Prosjektet Kunnskapsaktør 2.0 avsluttes ved årsskiftet og her er det planlagt to arrangementer

Arbeidet med nytt biblioteksystem fortsetter og vi regner med å ha på plass en kravspesifikasjon i løpet av året.

Det blir også samlinger til høsten for bibliotek som vil ta i bruk samskapingsmetoden for å jobbe med frivillige i kommunen om felles utfordringer.

Det vil bli flere arrangement i det landsomfattende prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF), blant annet spillformidling.

Lesersørvisnettverket og Barne- og ungdomsbokforum fortsetter å lage møtearenaer for bibliotekansatte i hele fylket.

Følg med på våre nyhetsbrev framover, her vil vi informere om alt som skjer. 

Til toppen