Finnmark fylkesbibliotek på Vestlandsturné.

Kvinne foran presentasjon på lerret. - Klikk for stort bildeMona A. Fonnes presenterer gruppearbeid i Bergen. Vestland fylkesbibliotek

I januar reiste Mona A. Fonnes fra Finnmark fylkesbibliotek på tvers av landet. Fra nordøst i Vadsø til Stavanger i sørvest. Der var ansatte i folkebibliotek, fylkesbibliotek og fagbibliotek klare for en hel dag om folkebibliotekets rolle som kunnskapsaktør. Senere den uken ble det samme opplegget kjørt i Haugesund og Bergen. Totalt deltok 80 bibliotekansatte på workshopene.

Turneen var et samarbeid mellom Vestland og Rogaland fylke, og bakgrunnen for at Troms og Finnmark var invitert med var et prosjekt som startet i Troms i 2018.

Fra Troms til hele landet.

Prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør startet i Troms i 2018, og vokste til Troms og Finnmark ved fylkessammenslåingen. Bakgrunnen for prosjektet var at satsningen på å utvikle folkebibliotek som debattarenaer, møteplasser og formidlere av skjønnlitteratur hadde gått på bekostning av kompetanseheving rundt bibliotekenes oppdrag som kunnskapsformidlere. Prosjektet sørget blant annet for kurs og nettverksbygging. Du kan lese mer om Folkebibliotek som kunnskapsaktør i Nasjonalbibliotekets prosjektbank.

I 2021 startet landets 10 fylkesbibliotek et samarbeid der et av målene var å dele innsatsen som allerede ble gjort for å øke formidlingskompetanse blant folkebibliotekansatte. Prosjektet Kunnskapsaktør ble et av syv satsingsområder, og Troms og Finnmark fylkesbibliotek ble koordinator. Les mer om satsingsområdet kunnskapsaktør på bibliotekutvikling.no

Workshopene på Vestlandet sprang ut fra dette satsingsområdet, og hadde som målsetning:

  • å skape en bevissthet blant ansatte i folkebibliotek om hva det vil si å være en kunnskapsaktør
  • hva de gjør/ikke gjør med disse tjenestene i dag
  • hva som gjør det viktig og riktig for bibliotek å jobbe med dette
  • finne ut hvordan de kan jobbe videre med å utvikle disse tjenestene lokalt og regionalt

Workshoper

På workshopene fikk deltakerne høre om de to nevnte prosjektene. I tillegg var det med fire fantastiske bibliotekpersoner i videoopptak. Britt Sanne ledet samtalen med biblioteksjefene Jannicke Røgler og Mona Magnussen.

Sanne er prosjektleder for Morgendagens veileder og tjenesteleder for kunnskap og læring på Tønsberg og Færder bibliotek, Røgler er biblioteksjef i Trondheim og Magnussen i Tromsø.

Deres tema var informasjonsveiledning, og de fikk tre problemstillinger: Er det behov for informasjonsveiledning i 2023? Hva kan bibliotekarer som andre ikke kan? Hvordan gjør vi veiledningstilbudet kjent?

Mellom hver bolk diskuterte deltakerne videoene med naboene sine. Det kom mange gode tips og spørsmål som ble tatt med videre i gruppearbeid på slutten av dagen.

Den fjerde bibliotekaren vi hadde med i opptak var Troms sin egen Margrethe Haslund som er biblioteksjef i Nordreisa kommune. I Nordreisa har de jobbet målrettet med læringsrommet fra Fireromsmodellen i en årrekke, og har oppnådd mye både som kunnskapsaktør i lokalsamfunnet sitt, og som studiebibliotek sammen med resten av Nord-Tromsregionen. Mange ble inspirert av å høre om alt de har fått til i Nordreisa, og tok med seg studiebibliotek og fireromsmodellen som tema inn i gruppearbeidet.

Gruppearbeid i biblioteket. - Klikk for stort bildeGruppearbeid i Haugesund. Finnmark fylkesbibliotek

En dør på gløtt

Det skjer mye rundt temaet kunnskapsaktør i Norge nå. Prosjektet som startet i Troms er fremhevet i den nåværende bibliotekstrategien, og hadde et innlegg på Nasjonalbibliotekets Haakon Nyhuus-seminar i 2022.

Nasjonalbiblioteket har også invitert til en konferanse i april der kunnskapsaktør er et gjennomgående tema.

Man merker også engasjementet hvis man snakker med bibliotekansatte om kunnskapsaktørrollen. Kildekritikk, søking og referansetjenesten er noe mange har savnet å få snakke om de siste årene. Døren til en kunnskapsaktør-satsing står på gløtt, og vi i bibliotek bør ta med oss alt vi har lært de siste årene om formidling, arrangørkompetanse og hvordan være møteplasser, og bruke det til å gjenoppdage eller finne nye måter for bibliotekene å være kunnskapsaktører på i våre ulike lokalsamfunn.

Det kom mange gode ideer ut av workshopene i Rogaland og i Vestland. Nå jobber fylkesbibliotekene i Troms og Finnmark med å finne ut hvordan vi skal følge opp tematikken hos oss. Første mulighet til å jobbe med dette er biblioteksjefmøtene i mai.


 
 
Til toppen