FARK-seminar i Tromsø

Deltakere på seminaret. - Klikk for stort bildeGod stemning på FARK-seminar: Ane Rønning, Lasse Valkeapää, Helena Maliniemi, Claus Pettersen, Sunniva Knutsen, Inger Lene Nyttingnes, Grete Gunn Bergstrøm. Troms og Finnmark fylkesbibliotek

25.-26. januar samlet Troms og Finnmark fylkesbibliotek arkivinstitusjonene i Nord til Fagseminar og møte i Finnmarksnettverket for privatarkiv (FARK).

Arrangementet ble holdt ved Statsarkivets lokaler i Tromsø, og FARK var denne gangen utvidet med arkivarer fra Troms og Svalbard. 

Det arrangeres årlig to nettverk-samlinger i FARK og deltagere er vanligvis fra bevaringsinstitusjonene i Finnmark. Det var 19 deltagere på årets første nettverkssamling for Finnmarksarkivene.

Under seminaret fikk vi god orientering om de mange spennende arkivfaglige prosjektene som det arbeides med i Troms og Finnmark.

Andre temaer var digitale arkiv og arkivfaglig nettverksbygging. Invitert til FARK denne gangen var blant annet Arkbark, Arkivforbundet og Arkivverket som fortalte litt om deres arbeid.

Les mer om seminaret på Finnmarksarkivenes nettside.

Til toppen