Dette skal vi gjøre i 2022

Fylkesbiblioteket har konkretisert det som kom fram på biblioteksjefmøtet 12. oktober 2021. Vennligst oppdater deres kalendere  og følg med på fylkesbibliotekets nyhetsbrev og kalender for oppdatering av aktiviteter og datoer etter hvert. 

Biblioteksjefmøter 

  • 26.-27. april i Alta 
  • 11.-12. oktober i Tromsø 

Tirsdagsmøter 
Fast møte mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket hver tredje tirsdag i måneden på Teams. Oversikt over temaer på tirsdagsmøter 2022 kommer i nyhetsbrev i begynnelsen av året. Forslag til tema sendes til Trine Mellem. 

Prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0 
Viktige hendelser som er planlagt:  
Fysisk møte i Finnmark/Alta med søkekurs i Oria i begynnelsen av året.  
Fagbibliotekuka, uke 11 (14. - 18. mars).  
Prosjektleder er Helga Pettersen. 

Prosjektet Grenseløse muligheter – samarbeid gjennom biblioteksystem 
Oppstart av prosjektet i januar. Prosjektleder er Sigrid Stangnes. 
Følger også opp Deichmans prosjekt. 

Sommerles 
Turné med Mari Moen Holsve i uke 37 (12. - 16. september). 
Meld interesse for besøk til Mads Munkvold. 
Kick-off i mai.  Dato for møtet kommer. 
Spørsmål om lesekampanjen rettes til Linda M. Tindholm eller Mona Fonnes. 

Kurs i Shared reading 
Vi skal gjennomføre tre dager fysisk eller digitalt kurs. Dato kommer.  
Påmelding til Mona Fonnes. 

Barne- og ungdomsbokforum  
Lenke til møteplan 2022. Følges opp av Ida Z. Sagberg 

Felles kampanjer i 2022 

  • Samisk nasjonaldag 6. februar. - Planlegges sammen med folkebibliotekene med metoden I DO ART fra Samskapelsesprosjektet 14. desember 2021. (Tirsdagsmøte med folkebibliotekene, innkalling til møtet kommer).  
  • Nasjonal bibliotekdag 1. september. - Planlegges sammen med folkebibliotekene i løpet av våren 2022. 
  • Det ble ingen konklusjon på tema eller tidspunkt for ny kampanje på biblioteksjefmøtet i oktober.  Følges opp av Linda Tindholm. 
  • Nordisk litteraturuke utgår som felles kampanje fra 2022. 

Regionale bibliotekplaner 
Videre planlegging er avhengig av prosessen med oppdeling av fylket. Arbeidet følges opp av fylkesbiblioteksjefen.  

Introduksjonskurs for nye biblioteksjefer 
Vi deltar i et nasjonalt samarbeid om kurs som består av fem webinarer med grunnleggende informasjon om ansvar og arbeidsoppgaver for biblioteksjefer. Arrangeres en til to ganger i året, eller etter behov. Oppstart onsdag 9. februar. Fra oss deltar Kvænangen og Sør-Varanger.  

Nordnorsk litteraturstrategi 
Litteraturstrategien videreføres i 2022-2025. Nordland overtar sekretariat i 2022. Ida Z. Sagberg og Ellen Berg Larsen følger opp fra Finnmark og Troms. 

Formidlingskompetanse i folkebibliotek 
Nasjonalt prosjekt. Nye aktiviteter og tiltak vil komme fortløpende. Mona Fonnes er i nasjonal prosjektgruppe og følger opp i fylket.  

Folkebibliotekenes nettsider (kommunale) 
Arbeidet følges opp av Linda Tindholm, Trine Mellem, Joachim Bryde og Sigrid Stangnes. 
Det er mulighet for samarbeid, tross ulike tekniske løsninger, om hvordan sidene brukes i formidlingsarbeid i bibliotekene. 

Utsatt til høsten:  

  • 23 ting om å formidle på nett – nettkurs og oppfølging 
  • Samskaping – nettkurs og oppfølging 
  • Lederutviklingsprogram - ingen henvendelser om interesse nå. Marit Andersen Somby følger opp evaluering av forrige runde etc.  
Til toppen