Bibliotekmøtet i Finnmark

Mandag 25. september til onsdag 27. september møttes bibliotekansatte i Vadsø for felles kompetanseheving, planarbeid og erfaringsutveksling. Årets bibliotekseminar var en viktig del av programmet.

Mennesker på en trapp foran inngangen til Scandic Vadsø - Klikk for stort bildeDeltakere på årets bibliotekmøte i Vadsø

Bibliotekseminaret Finnmarksbibliotekene, hvor går veien videre? er det første med tema Regional bibliotekplan for Finnmark 2024-2036, men det er ikke det siste. Fylkesbiblioteket har nå opprettet dialog med viktige aktører i landet og landsdelen. Dette er bare starten på et grunnleggende og viktig arbeid for folkebibliotek i distrikt, for bibliotekene i Finnmark. Vi skal fortsette å snakke sammen de neste tolv årene.  

Program og presentasjoner fra konferansen

Arbeidet videre

Panelsamtalen med Nikolai Sabel, Nasjonalbiblioteket, Norsk bibliotekforening, Universitetsbiblioteket ved UiT - Norges Arktiske universitet og Sametingets bibliotek ble et høydepunkt. Kunnskapsgrunnlaget for planen vår peker allerede på noen viktige utfordringer i Finnmark, og panelsamtalen bidro til å løfte fram mange muligheter og noen problemstillinger vi må løse på en bedre måte enn i dag. Fylkesbiblioteket er ansvarlig for å følge opp arbeidet med bibliotekplanen og skal sørge for at den blir politisk vedtatt i fylkesting våren 2024.  

Formidling på timeplanen

Vi har for øvrig lært mye om spill og spillformidling; vi har hørt om innkjøpsordning og fått tips til ulike arrangementer.  Vi startet med regionmøter, der alle har vedtatt at Finnmark skal sende en felles søknad om aktiv formidling til Nasjonalbiblioteket 14. november.  

Neste gang møtes vi i Alta!

Det er alltid givende å samle Finnmarksbibliotekene. Neste gang vi samles i helhet, er på neste bibliotekmøte i Alta, som en del av Finnmark internasjonale litteraturfestival 

Til toppen