Avslutningsseminar med godt faglig innhold

Portrett av Fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto. - Klikk for stort bilde Troms fylkeskommune Fylkesråd for plan, økonomi og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune Anne Toril Eriksen Balto ønsket velkommen til digitalt avslutningsseminar for det treårige prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør.

Troms og Finnmark fylkesbibliotek var arrangør av seminaret 6. mai 2021. Seminaret samla 57 personer foran skjermene.

I talen trakk fylkesråden fram bibliotekenes samfunnsoppdrag, behovet for kompetanse i lokalsamfunnene og folkebibliotekenes rolle som tilrettelegger av bibliotektjenester for studenter som tar desentralisert utdanning. Hun snakket også om viktigheten av samarbeid mellom fag- og folkebibliotek, og at prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør er omtalt i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023. Hun kom også inn på at strategien ikke har noen forventninger til kommunene, verken når det gjelder gjennomføring av den eller størrelser på bibliotekårsverk i kommunene. Fylkesråden takket Nasjonalbiblioteket for 1,8 mill. kroner i utviklingsmidler til prosjektet. Se innlegget til Anne Toril Eriksen Balto.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre snakka om bibliotekstrategiene, den første som gjaldt for perioden 2015 – 2018 og Rom for demokrati og dannelse: Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023. På grunn av koronaen gjelder Rom for demokrati og dannelse for perioden 2021 – 2024. Vi er nå i startfasen på denne strategien. Biblioteket skal og må være kunnskapsarena. Biblioteket er først og fremst dannelse og skal gi befolkninga meir enn de vet de har behov for. Tilgang på kilder er ikke problemet, men bruken av kildene og formidling av dem er problemet. Bibliotekarene kan tilby kunnskap om innhold og kan lære folk å bruke kildene. Se innlegget til Aslak Sira Myhre.


Direktør for UB UiT Norges arktiske universitet, Johanne Raade og direktør for UB OsloMet, Lars Egeland snakka om fagbibliotekenes samfunnsoppdrag og Nasjonal bibliotekstrategi.
Fagbibliotekenes samfunnsoppdrag er i overensstemmelse med moderinstitusjonens samfunnsoppdrag, men nasjonal bibliotekstrategi er ikke på agendaen hos universitetsledelsene. Det er manglende kunnskap om bibliotek i utdanningsinstitusjonene. Se innleggene til Johanne Raade og Lars Egeland.

Mariann Løkse, avdelingsleder ved UB UiT Norges arktiske universitet og medlem i arbeidsgruppa for prosjektet snakka om erfaringene som samarbeidet med prosjektet og folkebibliotekene har gitt. Samarbeidet mellom UB, folkebibliotekene og fylkesbiblioteket er utgangspunktet for prosjektet.

Bibliotekarene David Wulff Sæther, Senja bibliotek og Tor Holmstad, Harstad bibliotek leverte et samkjørt innlegg om kurs og å være kursholder for kollegaer, noe som har vært en viktig del av prosjektet. De snakka også om å utføre referansearbeid på vegne av flere bibliotek, et annet viktig tema i prosjektet.

Avslutningsvis sa prosjektleder Aud Tåga fra fylkesbiblioteket noe om organisering av prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør.  Tanmayo Olsen, fylkesbiblioteket snakka om samlingsutvikling, et tema som vil få oppmerksomhet i neste runde. Prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør skal videreføres i et år. Helga Pettersen, fylkesbiblioteket orienterte om prosjektet som hun skal lede. Dette prosjektet er tildelt 350 000 kroner fra Nasjonalbiblioteket.

Til toppen