Arbeidet med regional bibliotekplan i Finnmark  

Fylkeskommunen jobber videre med den regionale bibliotekplanen, og vil med dette oppdatere dere på arbeidet vårt, og hva biblioteksjefene bør være spesielt oppmerksomme på i tida framover. 

På agendaen i regionrådene 

Regional bibliotekplan for Finnmark var på agendaen på møtene til ordførerne i regionrådene i Vest-Finnmark 5.juni og Øst-Finnmark 6.juni. Fylkeskommunen presenterte arbeidet med bibliotekplanen og spurte hvilke forventninger politikerne og bibliotekeiere, har til folkebibliotekene, og pekte på potensialet vi ser for hvordan bibliotekene kan bidra i å utvikle lokalsamfunnene i Finnmark.  

Snakk bibliotek nå! 

Ordførerne og kommunedirektørene kom med betraktninger og innspill som gir håp for planperioden, men også at det er en del krevende omstruktureringer og mål om innsparinger i kommunene fremover.  Vi oppfordret dem (og nå dere biblioteksjefer) om å bruke tiden NÅ til å snakke om hva kommunene ønsker ut av den regionale bibliotekplanen. 

Sett bibliotek på agendaen dere også, og kall deres ledere og kommunedirektører inn til møte for å snakke om bibliotek.  

Oppfølging etter vårens biblioteksjefmøte 

På regionmøtene har vi hatt målene i regional bibliotekplan som tema for å følge opp gruppearbeidene på vårens biblioteksjefmøte. Fylkesbiblioteket jobber videre med innspillene som ble gitt i denne sammenhengen. 

Viktige møter til høsten 

Til høsten blir det flere møtepunkt der vi skal jobbe videre med planen. Noter dere allerede nå disse datoene, og legg dem til i deres kalender: 

Digitalt temamøte

22. august fra 08.30-09.30 blir det digitalt temamøte for oss i Finnmark om målene i regional bibliotekplan.  

Se møteinformasjon i vår nettsidekalender 

Bibliotekseminar

27. september er det planlagt heldags bibliotekseminar i tilknytning til bibliotekmøtet i Vadsø. Dette er en viktig dag i arbeidet med bibliotekplanen. Informer deres ledere om at de blir invitert, og gjør det dere kan for å sikre god deltakelse på bibliotekseminaret.  

Se møteinformasjon i vår nettsidekalender 

Behov for mer informasjon?

Les mer om regional bibliotekplan i Finnmark

Til toppen