Aktuelt

Under Nordlyset avsluttes med en samtale om havene som omgir Norge

  Samtalen tar utgangspunkt i storverket Havlandet. Med stor entusiasme og innsikt har journalist Per Anders Todal skrevet Havlandet som han har fått strålende kritikker for. Mannen formidler havet og havets betydning for oss nordmenn på enestående vis.

Les for meg! - språk fra første stund

  Sametingets lesekampanje Les for meg! - språk fra første stund lanseres i Bodø 27. oktober under Samisk litteraturdag på Stormen.

Lappekodisillen flytter hjem til Samisk arkiv

     Med et fint og høytidelig arrangement ble Lappekodisillens hjemkomst markert på Diehtosiida i Kautokeino. Det ble en stor dag for Sápmi. 

Giellavahkku - samisk språkuke

  Samisk språkuke (25. -31. oktober) arrangeres i år for tredje gang. I den anledning besøker de samiske forfatterne June Sommer Strask, Heidi Persen og Karen Anne Buljo flere bibliotek i Troms og Finnmark.  

Tromsø bibliotek fyller 150 år

  Torsdag 7. oktober er det 150 år siden Tromsø bibliotek så dagens lys. Vi gratulerer! Feiringa varer i to uker til ende.

Bli med på norsk-russisk bibliotekseminar

    Vi søker bibliotekarer fra fylket som kan dele erfaringer og bli med i dialogen med våre russiske kollegaer.

Digital hele livet

    Folkebibliotekene er sentrale aktører i regjeringens strategi Digital hele livet.  

Nasjonal bibliotekdag

    1. september gikk Nasjonal bibliotekdag av stabelen og bibliotekene i fylket har vært med på markeringen.

Digital hjelp på Tromsø bibliotek og byarkiv

      På Tromsø bibliotek og byarkiv har de starta med veiledning i digitale verktøy i samarbeid med kommunens servicetorg.

Nasjonal bibliotekdag 1. september

  Folkebibliotekene i Troms og Finnmark markerer Nasjonal bibliotekdag 1. september hvert år og i år er temaet FNs bærekraftmål. På selve dag og dagene rundt kommer det til å være stor aktivitet med fokus på bibliotekenes tilbud og arbeid knyttet opp mot bærekraftsmålene.

Til toppen