2023 blir et spennende år for privatarkiv i Finmarksbiblioteket

Fotografi av arkivkort. - Klikk for stort bildeOrdning av arkivet etter Finotro Båtsfjord. Sonja Siltala

Med prosjektene Digitalisering av arkiver etter glemte grupper og Digitalt Verksted Finnmark går Finmarksbibliotekets privatarkiv inn i et nytt spennende år. Etnisitet og digital utvikling i arkivene utgjør bakteppet i prosjektene som ble satt i gang med Arkivverkets utviklingsmidler i 2022.

Digitalisering av arkiver etter glemte grupper i Finnmark handler om arkiver etter virksomhet i kvenske og sjøsamiske områder. Dette er det lite tilgjengeliggjort dokumentasjon fra og noe som prosjektet vil bedre. Digitalisering av arkiver skapt av kvinner er også prioritert. Det er allerede digitalisert 50 ulike arkiver, ca. 15 000 sider, som er tilgjengelig på Digitalarkivet. Dette arbeidet fortsetter i 2023. Prosjektet betyr et enormt løft for samlingenes tilgjengelighet ved Finmarksbiblioteket.

Her kan du finne de digitaliserte arkivene

Digitalt Verksted Finnmark er Finnmarksarkivenes (FARK) pilotprosjekt hvor målet er å utrede muligheter for og utfordringer ved opprettelsen av en felles depottjeneste for digitalt skapte privatarkiver. Kartlegging av den digitale arkivbestanden er klar og våren 2023 benyttes til å teste programvare for motta kvenske og samiske digitale arkiver. Arkivene etter Nord-Varanger kvenforening og Vadsø Norsk-Finsk Forening ved Finmarksbiblioteket er blant de arkivene som skal testes.

FARK-seminaret 25.-26.1.23 finner i år sted i Statsarkivet i Tromsø, og har etnisitet i arkivene og digitalt skapte privatarkiv som hovedtema. Fokuset vil være på pilotprosjektet Digitalt Verksted Finnmark.

Se programmet her

Helena Maliniemi slutter som spesialrådgiver for privatarkiv på Finnmark fylkesbibliotek 31.januar 2023. Hun har vært ansatt siden 2009 og arbeidet frem samarbeidet mellom Finnmarksarkivene i FARK-samarbeidet, samtidig som hun har jobbet med fylkesbibliotekets egne privatarkiver. Helena fullfører prosjektet i Troms, mens fylkesbiblioteket er i ferd med å rekruttere ny rådgiver med ansvar for privatarkiv i Finnmark.

Til toppen