12 nye leseledere!

Nå har Troms og Finnmark fått 12 nye leseledere fra folkebibliotek og bibliotek i videregående skoler. De hadde tre intensive kursdager i  shared reading-metoden i oktober, med både teori og praktisk øvelse. De erfarne kursholderne som loste gruppen trygt gjennom dagene var Kirsten Muhle og Kari Hortman. 

Digitalt gruppebilde av deltakerne

«Shared reading»?  

Shared reading kalles samlesing på norsk, men foreløpig er kanskje den engelske termen mest kjent. Dette er en metode for å lede en lesegruppe. Målet er å la gruppen oppleve litteratur sammen med andre. Det er en aktivitet som kan ha mange fordeler, som å øke leseglede, forbedre språkferdigheter, styrke sosiale bånd og fremme mental helse. I en shared reading-gruppe leser en leseleder høyt fra en tekst, som kan være et dikt, en novelle, et utdrag fra en roman eller noe annet. Gruppen diskuterer deretter teksten, deler tanker, følelser, erfaringer og tolkninger. Det er ingen riktige eller gale svar, bare ulike perspektiver. Man kan også bare sitte og lytte uten å delta aktivt. Shared reading er en invitasjon til å utforske litteraturens verden og seg selv på en trygg og inkluderende måte. 

- Vil hoppe i det! 

Thomas Svaland er bibliotekleder i Nordkapp kommune, og var en av deltakerne. Han har satt seg mål å arrangere minst én lesegruppe før jul.  

Svaland har hatt høytlesing med samtale rundt tekst flere ganger tidligere, men kurset var likevel nyttig. - Det var fint å få konstruktiv kritikk, sier han. - På kurset økte utfordringene gradvis, og alle deltakerne fikk prøvd seg som leseledere først i par, og så alene. Man fikk tilbakemeldinger fra gruppen og kunne diskutere ulike innfallsvinkler. – Det var fint å lære konkrete teknikker, for eksempel ulike måter å stille deltakerne spørsmål på for å åpne opp teksten.  

- Hvilke planer har du for samlesing i Nordkapp fremover? – Jeg har ikke fått planlagt noe konkret, men det kunne vært spennende å samarbeide med skolen, som vi er samlokalisert med, sier Svaland. - Det er jo ikke aldersbestemt hvem man kan ha lesegrupper med. Vi har også en aktiv og dyktig frivilligsentral i kommunen. En annen mulighet er å samarbeide med dem for å lage arrangement utenfor biblioteklokalet. Vi ble anbefalt å hoppe i det og arrangere lesegrupper mens alt var friskt i minnet, og det vil jeg gjøre, avslutter han.  

Satsning på formidlingskompetanse 

Kurset var delvis dekket av midler fra prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek, som landets 10 fylkesbibliotek samarbeider om. Samlesing er et sentralt tiltak, og passer godt i prosjektets målsetning om at det skal «bidra til at folkebibliotekene styrker sin formidlingskompetanse når det gjelder aktiv formidling fysisk og digitalt i biblioteket og på andre arenaer.»   

Nytt ansvar for fylkesbibliotekene 

Fylkesbibliotekene har nå ansvar for å følge opp samlesing i Norge, og de nye leselederne vil bli invitert inn i et regionalt digitalt nettverk for å jobbe med metoden og dele erfaringer.  

Se kontaktpersoner og les mer om samlesing på fylkesbibliotekets nettside. 

Til toppen