Biblioteksjefmøte

Vi ønsker hjertelig velkommen til biblioteksjefmøte på Scandic Alta 26. - 27. april 2022.

 

 

Tidspunkt
Tirsdag 26.04.2022 11.30 - onsdag 27.04.2022 13.45
Sted
Scandic Alta

Presentasjon av bibliotekene i fylket. (Brukt i pausene på møtet) (PDF, 9 MB)

Program
 

Tirsdag 26. april 

11.30    Lunsj 

12.30    Velkommen (PDF, 398 kB)

12.45    Grenseløse muligheter - samarbeid gjennom bibloteksystem (PDF, 324 kB) 
- Et biblioteksystem med brukeren i fokus! 

14.15    Pause     

14.30    Konsekvenser og muligheter (PDF, 398 kB) (fra side 17 i presentasjonen)
Samhandling mellom fylkesbiblioteket og kommunene etter vedtak om fylkets oppdeling.
Etter innledning, fylkesvise gruppearbeider. Gruppearbeidene ble oppsummert i plenum og vi har tatt med oss tilbakemeldingene vi har fått. 

Biblioteksjefene i Troms fikk en gjennomgang av arbeidet med Handlingsplan for Troms 2023 - 2026  (PDF, 181 kB)

15.15    Pause  

15.30    Parallelle seksjoner om formidling

 

Kunnskapsformidling (PDF, 2 MB)

Samisk og kvensk språk i kultur- og litteraturformidling  (PDF, 199 kB)

Digital formidling 

Kreativ formidling (PDF, 659 kB)  

Innleder: Margrethe Haslund,
Nordreisa bibliotek
Referat  (PDF, 85 kB)

Innleder: Silja Skjelnes-Mattila,
Storfjord bibliotek 
Referat (PDF, 67 kB)

Innleder: Annelene Thomassen Steine,
Alta bibliotek
Referat (PDF, 67 kB)

Innleder: Ramona Wallin,
Hasvik bibliotek
Referat (PDF, 77 kB)


16.00    Kort pause 

16.10     Shared reading 
Nye og/eller erfarne leseledere leder oss gjennom en liten time i litteraturens verden. 

18.00    Vi går til Alta bibliotek
Biblioteksjef Sonja-Kristin Granaas tar imot oss, viser oss rundt og forteller om bibliotekets satsninger. 

19.00    Middag på Scandic 
Etter middag møtes vi til sosialt samvær i lobbybaren, 2. etasje.

Onsdag 27. april – Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0 

09.00   Nasjonalbiblioteket, hva finnes digitalt? 
Inger Stenersen fra Nasjonalbiblioteket kommer for å vise oss nettbiblioteket, pålogging til avistjenesten og pliktavlevert materialer. Det blir triks og tips, nye tjenester og nye innganger. Referat. (PDF, 96 kB) 

11.30    Lunsj 

12.30    Lokalhistoriske kilder og hvordan formidle disse
Fotoarkivet og privatarkivet i Finnmark viser hvordan vi kan søke etter bilder og dokumenter i arkivet. Det blir også en liten innføring i slektshistoriske kilder i Troms. Alta bibliotek forteller om hvordan de formidler lokalhistorie.  Referat. (PDF, 83 kB)

13.45    Møtet avsluttes 

Evalueringsskjema (PDF, 91 kB) kan lastes ned her og sendes til linda.m.tindholm@tffk.no 
 

Økonomi og reisebestillinger:  
Fylkesbiblioteket dekker opphold på hotellet 26. - 27. april, lunsj begge dager og middag tirsdag kveld. Vi har reservert noen ekstra rom fra 25. - 26. april for de som må komme dagen før.  
Reiseutgifter dekkes av prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0. Den enkelte kommune fakturerer fylkesbiblioteket i etterkant.  

Send faktura til fylkeskommunen 
Organisasjonsnummer 922 420 866 
Merk faktura til Finnmark med: 20523  
Merk faktura til Troms med: 10571 

  Påmeldingen er bindende. Eventuelle utgifter vi får som følge av avmelding må dekkes av den enkelte.   

Arrangør

Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Kontakt

Fylkesbiblioteksjef Sunniva Knutsen. E-post: sunniva.knutsen@tffk.no
Til toppen