Biblioteksjefmøte og bibliotekpolitisk seminar

Vi inviterer til biblioteksjefmøte på Scandic Ishavshotel i Tromsø.

Tidspunkt
Tirsdag 12.10.2021 11.00 - onsdag 13.10.2021 15.00
Sted
Scandic Ishavshotel Tromsø

Vi ønsker hjertelig velkommen til biblioteksjefmøte og bibliotekpolitisk seminar. I tilknytning til høstens møte for biblioteksjefene i Troms og Finnmark arranger fylkesbiblioteket et bibliotekpolitisk seminar der vi i tillegg til biblioteksjefene inviterer representanter fra kommunene som bibliotekeiere.  

Sted: 
Scandic Ishavshotel i Tromsø.
 
Tidsramme:  
Oppstart kl. 11.00 tirsdag 12. oktober - avslutning kl. 15.00 onsdag 13. oktober.   
 

Tirsdag 12. oktober - Biblioteksjefmøte 

11.00 - 11.15 Velkommen ved Birgit Larsen, fylkesbiblioteksjef og Sunniva Knutsen, assisterende  fylkesbiblioteksjef. 

11.15 - 12.00 Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0 (PDF, 348 kB), Helga Pettersen, rådgiver, Troms og Finnmark fylkesbibliotek. 

Formidlingskompetanse i folkebibliotekene, Mona Fonnes, rådgiver, Troms og Finnmark fylkesbibliotek. 

12.00 - 12.15 Pause  

12.15 - 13.00  Felles planlegging av 2022, del 1. 

Oversikt over temaer til informasjon og diskusjon. 

Planleggingsdokument med noen innlagte endringer etter møtet (PDF, 2 MB). Flere endringer kan komme.

13.00 - 13.45 Lunsj 

13.45 - 14.30 Felles planlegging av 2022, del 2. 

14.30 - 14.45 Pause 

14.45 - 15.30 Innmeldt sak: Behandling av fjernlånsbestillinger via Biblioteksøk (PDF, 170 kB).  

Ved Tanmayo Olsen, rådgiver, Troms og Finnmark fylkesbibliotek og Edel Olsen, rådgiver, Troms og Finnmark fylkesbibliotek.

15.30 - 15.45 Pause med litt å bite i 

15.45 - 16.15 Status for prosjekter og tiltak i kommunene. Tid til å snakke sammen, ordet fritt. 

16.15 - 16.45 Bokbussenes grep for å nå ut til ikke-brukere.  

18.00 - 19.00 Arrangement på Tromsø bibliotek og byarkiv. 

Tre stemmers møte. To tidligere og en nåværende biblioteksjef i samtale om  bibliotekdrift i fortid, nåtid og framtid. Einar Dahl, Paul Henrik Kielland og Mona  Magnussen. Moderator: Helge Matland. 

19.30 Middag på Scandic Ishavshotel 

Onsdag 13. oktober - Bibliotekpolitisk seminar  

Biblioteket i verden og lokalsamfunnet. Lever bibliotektjenesten i kommunene opp til forventningene i lov og andre styringsdokumenter? 

Det finnes få nasjonale politiske styringsdokumenter med forventninger til kommunalt nivå og bibliotektjenestens kvalitet og omfang varierer mye fra kommune til kommune i fylket. Vi vil se på bibliotekenes brede samfunnsoppdrag forankret i lov om folkebibliotek, eksempler på kommuner med gode løsninger og diskutere utfordringer og muligheter.  

09.00 - 09.30 Velkommen. Fylkeskommunens og kommunenes ansvar hjemlet i lov om  folkebibliotek  

Anne Toril Eriksen Balto, fylkesråd for plan, økonomi og kultur i Troms og Finnmark.   

09.30 - 10.00 Nasjonal politikk – kommunalt ansvar 

Hva betyr statlig bibliotekpolitikk for kommunen? (PDF, 2 MB)  Svein Arne Tinnesand, avdelingsdirektør Nasjonalbiblioteket. 

10.00 - 10.30  Pause med litt å bite i  

10.30 - 11.00  Om bibliotekets samfunnsoppdrag sett i lys av FNs bærekraftmål (PDF, 165 kB). Trenger vi  bibliotektjenester i alle kommuner?  Vidar Lund, leder av Norsk bibliotekforening. 

11.00 - 11.30 Om bibliotekets potensial som kunnskapsaktør i lokalsamfunnet (PDF, 4 MB). Folkebiblioteket er  en uutnyttet ressurs som kan være et bindeledd mellom kommunen og  kunnskapsinstitusjonene. Mariann Løkse, seksjonssjef ved universitetsbiblioteket i Tromsø (UB), Norges arktiske universitet. 

11.30 - 12.30 Lunsj 

12.30 - 13.00 Hvorfor skal vi snakke om biblioteket i samfunnet? I dette innlegget får vi et innblikk  i emnet bibliotek, samfunn og ledelse som tilbys på universitet i Tromsø.  Andreas Vårheim, professor ved dokumentasjonsvitenskap/bibliotek- og  informasjonsvitenskap ved UiT, Norges arktiske universitet.  

13.00 - 13.45 «Look to…» Gode eksempler fra noen av våre bibliotek 

13.45-14.00  Pause med litt å bite i. 

14.00 - 15.00  Hvordan samhandle mellom politisk og administrativt nivå slik at biblioteket kan oppfylle sitt potensial som et senter for kunnskap, litteratur og  kultur? Hvordan skape kravstore politikere, ledere og brukere? Korte innlegg og  kommentarer fra salen til slutt. 
 

15.00 Avslutning og vel hjem! 

Økonomi: 
Fylkesbiblioteket dekker biblioteksjefenes opphold på hotellet fra 12. til 13. oktober, lunsj begge dager og middag onsdag kveld. Vi har reservert noen ekstra rom fra 11. – 12. oktober for de som har behov for å komme dagen før. Kostnaden for denne overnattingen betales av den enkelte. De med lengst reisevei vil bli prioritert i tildelingen av disse.   

Biblioteksjefene i Finnmark får dekket reise av tidligere prosjekt Finnmarksbibliotekene.  
Biblioteksjefene i Troms dekker egne reiseutgifter. 

Pris for andre deltakere (dag to): 610 + eventuell overnatting. Vi sender faktura.  

Påmeldingen er bindende. Eventuelle utgifter vi får som følge av avmelding må dekkes av den enkelte. 
 

Arrangør

Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Kontakt

Linda M. Tindholm
Til toppen