Barne- og ungdomsbokforum - Koblinger mellom spillverden og bokverden

Dato
1. mars 2022
Tid
8:30 - 10:00
Sted
Digitalt

FORARBEID:

  1. Hvilke spill formidler du? Hvem låner spill? Tenk gjennom dette før møtet.
  2. Velg deg et spill og tenk gjennom appellfaktorene. Er det noe med spillets tone, karakterer, hendelsesforløp, visuelle stil, bakgrunnsramme eller tempo som kan åpne for å formidle ei bok som ligner? Skriv 100 ord om spillet/boka.

SAKER:

Saker 

Tema 

Kommentarer 

6/22

Innspill forrige referat? Godkjent?

 

7/22

Kan spill være en inngang til bøker og bokunivers? Vi ser på appellfaktorer i spill, kontaktpunkt mellom spill og bøker.

Vi deler erfaringer. Se forarbeid.

8/22

Brosjyre om appellfaktorer i spill og smale spill

Karen Birgitte Borud, Vibeke Stokka eller Vanja Øyrås forteller om arbeidet.

9/22

Åpen post

Hvordan bruker vi spill fra innkjøpsordninga? Noen er vanskelige å formidle.

10/22 

Forarbeid til neste gang?

Neste gang: 10. mai 2022, 12.30-14.00: Eva Rekve fra Leser søker bok / Ida om håndbok i Lesersørvis til barn

 

Delta på møtet

Arrangør

Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Kontakt

Ida Zachariassen Sagberg
Til toppen