Temamøte mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket - Digidel og om etablering av regionale digitaliseringsnettverk

Dato
13. desember 2022
Tid
8:30 - 9:30
Sted
Digitalt

Arrangør

Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Kontakt

Trine Lise Mellem
Til toppen