Temamøte mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket - Grenseløse muligheter – nytt biblioteksystem. Felles katalog/felles base - Hva betyr det for innsyn, deling og samarbeid?

David Wulff Sæther og Margrethe Haslund innleder.

Dato
20. september 2022
Tid
8:30 - 9:30
Sted
Digitalt

I forbindelse med prosjektet "Grenseløse muligheter, samarbeid gjennom biblioteksystem" er mulighet for samarbeid mellom bibliotek ett av målene. En måte det kan samarbeides på er at bibliotek deler på katalogen eller  inngår i felles base. Men hva betyr dette i praksis? Hva er forskjellen på felles base og felles katalog? Hvilke fordeler gir det, og er det noen ulemper? Hva bør tenkes på i forkant før bibliotek går sammen? Vi har bedt Margrethe Haslund og David Wulff Sæther om å si litt om sine erfaringer med basene Nord-Troms felles og Troms felles.

Se opptak av møtet her.

Presentasjon David Wulff Sæther (PDF, 625 kB)

Presentasjon Margrethe Haslund (PDF, 3 MB)

Arrangør

Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Kontakt

Trine Lise Mellem
Til toppen