Temamøte mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket. Presentasjon om samarbeid i kommunen og bibliotekets synlighet i lokalsamfunnet. Eksempler fra Storfjord kommune.

Etter oppfordring har vi bedt biblioteksjef Silja Skjelnes-Mattila om å holde foredraget "Samisk og kvensk språk i kultur- og litteraturformidling". Foredraget var en av parallellseksjonene fra vårens biblioteksjefmøte.
Her vil det være mer fokus på samarbeid og synlighet i lokalsamfunnet.

Dato
23. august 2022
Tid
8:30 - 9:30
Sted
Digitalt

Arrangør

Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Kontakt

Trine Mellem trine.mellem@tffk.no
Til toppen