Temamøte mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket - Innovasjonsstrategi for folkebibliotek – rapport med case fra Nord-Troms

Innovasjonsstrategi for folkebibliotek – rapport med case fra Nord-Troms om innovasjon og utvikling av små bibliotek uten nevneverdige budsjett. Nikolai Sabel, student ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo holder et 20 minutters innlegg med utgangspunkt i sin diplomoppgave i strategisk design hvor han utforsker hvordan folkebibliotek i distriktet kan jobbe med innovasjon for styrket sosial infrastruktur. Vi åpner for kommentarer og spørsmål i etterkant.  

Dato
21. juni 2022
Tid
8:30 - 9:30
Sted
Digitalt

Arrangør

Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Kontakt

Trine Lise Mellem
Til toppen