Temamøte mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket - Bruk av KOSTRA og annen statistikk som styringsverktøy

Dato
19. september 2023
Tid
8:30 - 9:30
Sted
Digitalt

Biblioteksjef i Alta, Sonja-Kristin Granås, innleder med å dele sine erfaringer med bruk av statistikk. Så vil prosjektleder i Bibliotek24/Digin Trygve Kikut snakke om BibStat og hvorfor det er nyttig og Sigrid Stangnes vil snakke om hvordan man henter ut statistikk fra bibliotekutvikling og fra statistikkbanken. Hva finnes i de ulike kildene, og hva er fordelen med bruk av hver av disse kildene?

Klikk her for å bli med i møtet

Arrangør

Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Kontakt

Trine Lise Mellem
Til toppen