Temamøte mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket - Biblioteket som sosial og demokratisk arena

Seksjonssjef for bibliotekutvikling Elin Golten ved Vestland fylkesbibliotek presenterer funnene i sin doktoravhandling Folkebiblioteket som uavhengig møtestad og arena for offentleg samtale og debatt i en digital tid.

Dato
20. juni 2023
Tid
8:30 - 9:30
Sted
Digitalt

Arrangør

Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Kontakt

Trine Lise Mellem
Til toppen