Digitalt påfyll - Framtidsbiblioteket

Kort om Framtidsbiblioteket:
Framtidsbiblioteket (Future Library) er et kunstverk i Oslos offentlige rom av den skotske kunstneren Katie Paterson. Kunstverket består av en skog, et rom, en bok, 100 forfattere og 100 år. Verkets lange varighet gjør det unikt og annerledes. Det jordnære og naturlige kunstprosjektet berører mange og har fått massiv oppmerksomhet i hele verden siden lanseringen i 2014. Kjernen i verket handler om langsiktighet, håp, tillit og ritualer.

Dato
27. oktober 2022
Tid
9:00 - 9:45
Sted
Digitalt

Arrangør

Agder fylkesbibliotek
Til toppen