Eksakt dato kommer - følg med. Kartlegging av magasinforholdene og kompetansebehov. Privatarkiv Troms og Svalbard

Dato
1. februar 2023
Tid
Varer hele dagen
Sted
Digitalt

Vi tar gjennomgang av kartleggingen av ansvarsområdene, magasinforholdene og kompetansebehovet i bevaringsinstitusjonene i Troms og på Svalbard. Kartleggingen er en del av bevaringsplanprosjektet. Kort presentasjon fra hver institusjon (5-6 min) basert på svarene på kartleggingen med frist 26. oktober.

Arrangør

Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Kontakt

Helena Maliniemi helena.maliniemi@tffk.no
Til toppen