Andre digitale samling: Samskaping - Fra planverk til hverdagspraksis - for bibliotekansatte

Sentrale temaer i kurset

  • Bibliotekenes rolle som samfunnsutvikler
  • Verdiskaping ved å arbeide samskapende
  • Balansen mellom bibliotekfaglighet og de frivilliges initiativ
Dato
28. september 2022
Tid
8:30 - 11:30
Sted
Digitalt
Til toppen